Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Jak určit reálnou tržní cenu nemovitosti?

28. 03. 2012 Reality GAIA

Stanovení reálné tržní ceny a následná správná inzerce nemovitosti je základem úspěchu při jejím prodeji, proto se určováním tržních cen zabýváme a klademe velký důraz na jejich stanovení. Ceny nemovitostí neodhadujeme, nýbrž počítáme. Cenu kalkulujeme po obdržení všech důležitých podkladů a informací, po prohlídce nemovitosti a po pořízení fotodokumentace.

Cena je kalkulována dle:

  1. obestavěného prostoru
  2. užitkové plochy
  3. výnosu

Na základě předaných podkladů zjistíme velikost nemovitosti (ze znaleckého posudku, případně projektové dokumentace). Důležité je znát obestavěný prostor a užitkovou plochu objektu. Velikost pozemku lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí. Cenu rozdělujeme na cenu pozemku, cenu nemovitosti (případně lze dále cenově lišit užitkovou plochu sklepa, obytných místností, nebo cenu za obestavěný prostor obytných budov a hospodářských objektů apod.).

Cena pozemku:

Cena za m2 pozemku se liší dle lokality, ve které se pozemek nachází, dostupných inženýrských sítí apod. Důležitou roli také hraje poloha a orientace pozemku. Cenu pozemku stanovujeme ve srovnání s realizovanými zakázkami v podobných nebo stejných lokalitách.

Cena nemovitosti:

1) cenu za m3 obestavěného prostoru určíme srovnáním s obdobnými nemovitostmi, které jsme prodali. Důležitou roli při určování ceny za kubík obestavěného prostoru hraje technický stav nemovitosti, lokalita, poptávka po daném typu nemovitosti apod.

2) cenu za m2 užitkové plochy určujeme obdobně

3) výnosem - pokud se jedná o nemovitost, kterou je možno využít ke komerčním účelům (pronajmout… ), pak je třeba vypočítat, zda koupě je rentabilní.

Sečtením ceny pozemku a ceny nemovitosti dostáváme celkovou tržní cenu. Cenu určujeme s odchylkou ± 5 - 10%, je třeba samozřejmě tuto cenu ověřit na trhu nemovitostí. Teprve ta cena, za kterou se nemovitost prodá je považována za reálnou tržní cenu.


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)