Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Je možné prodat zadluženou nemovitost?

28. 03. 2012 Reality GAIA

Ano, je to možné!
Nárůst prodeje nemovitostí zatížených zástavou roste. Změna vlastníka takto zatížené nemovitosti je už dnes takřka standardní záležitost, se kterou si zkušená realitní kancelář poradí. Každé omezení vlastnického práva či omezení prodeje je zapsáno na listu vlastnictví (dále jen LV) v bodě C.

ZáSTAVA – je zápis na LV na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva, většinou sjednaný na základě půjčky pro banku, anebo půjčky mezi dvěma fyzickými osobami. Znamená, že majitel nemovitost nemůže prodat bez vědomí zástavního věřitele (ten, od koho si půjčil). Lze prodat tak, že se pohledávka vyplatí, na katastr se vloží tzv. kvitance (jednostranný doklad o splacení dluhu se žádostí o výmaz zástavy, kterou vystaví zástavní věřitel), katastr zástavu vymaže a prodávající dostane „o to méně" z kupní ceny, anebo se kupující dohodne s bankou na tzv. smluvním převzetí dluhu, kdy kupní cenu nebo její část hradí kupující tak, že se stane dlužníkem již spláceného hypotečního úvěru namísto prodávajících za stejných podmínek. Zpravidla je tento postup podstatně levnější než nová hypotéka, ale vždy samozřejmě záleží na podmínkách konkrétního obchodu.

SOUDNí ZáSTAVA - vzniká rozhodnutím soudu, aniž by o ni vlastník požádal či ji podepsal. Jedná se o zastavení majetku soudem, protože majitel je dlužníkem např. u zdravotní pojišovny, finančního úřadu, sociálky atd. a tato zástava má při vyplácení přednost před zástavami výše uvedenými.

EXEKUCE - je nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu. Na LV je zapsána jako omezení prodeje.
Stále více klientů se na nás obrací s prosbou o pomoc při exekuci na jejich nemovitý majetek. I v případě, že je již „nařízení exekuce" zapsáno na LV, je zde stále možnost vyplacením dlužné částky dražbu odvrátit.

Absolutní podmínkou v těchto případech je rychlé a naprosto otevřené jednání ze strany majitele.


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)