Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Jaké podklady a informace potřebuji při prodeji pozemku?

28. 03. 2012 Reality GAIA

Stejně jako u prodeje ostatních nemovitostí je nutné mít při prodeji pozemku k dispozici list vlastnictví, t.j. výpis z katastru nemovitostí, a snímek z katastrální mapy, který udává tvar pozemku, jeho umístění v terénu, možnost přístupu, apod..

Důležitým podkladem pro posouzení hodnoty pozemku, resp. jeho následné využitelnosti,  je stanovisko obecního úřadu nebo stavebního úřadu k možnosti jeho využití, tj. určení, zda je pozemek vhodný k zástavbě nebo o pozemek bez možnosti zástavby.

Na tržní cenu má zásadní vliv nejenom možnost využití pozemku, ale i lokalita, orientace ke světovým stranám, svažitost terénu, pozitivní přírodní podmínky, případně negativní vlivy působící v okolí na životní prostředí.

Při prohlídce dané nemovitosti je nutné zjistit, zda přes pozemek neprochází vedení vysokého napětí el. energie, plynovod, vodovod, telekomunikační kabely apod., a jakým způsobem je ochrannými pásmy těchto sítí omezeno využití pozemku. U pozemků vhodných pro zastavění je velmi důležitým faktorem pro posouzení reálné tržní ceny možnost napojení na inženýrské sítě nebo výše investičních nákladů nutných pro jejich přivedení nebo vybudování, pokud nejsou v dané lokalitě k dispozici. 


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)