Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Věcná břemena

28. 03. 2012 Reality GAIA

Věcné břemeno (dříve nazývané pozemková služebnost) je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet.

Základní pojmy

• oprávněný je ten, jenž má své právo nad cizí věcí

• povinný je ten, jenž věcné břemeno musí umožnit

Věcné břemeno může být spojeno:

a) s vlastnictvím k určité nemovitosti („in rem“) - změna vlastníka nemovitosti nemá vliv na trvání věcného břemene

b)s osobou („in personam“) - konkrétní osoba má právo k cizí věci, právo nepřechází na právní nástupce.

Věcné břemeno vzniká:

 a) písemnou smlouvou,

 b) na základě závěti či dohody dědiců v dědickém řízení,

 c)  pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, zejména soudu (např. pokud vlastník stavby požádá o zřízení práva cesty přes pozemek, na němž stavba stojí a který mu nepatří), či správního úřadu

 d) ze zákona.

Kromě toho lze právo odpovídající věcnému břemeni také vydržet, jestliže je v dobré víře vykonáváno po dobu 10 let. Protože předmětem práva je nemovitost, je vždy třeba navíc i vklad do katastru nemovitostí.

Věcné břemeno může být zřizováno bezúplatně (podléhá dani darovací, kterou hradí oprávněný z věcného břemene, přičemž I. a II. sk. je osvobozena)  nebo úplatně (podléhá dani z přijmu, kterou hradí povinný, tj. ten, kdo obdržel plnění).

Věcné břemeno zaniká rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; samozřejmě je možný zánik i na základě dohody účastníků.

13. 01. 2017 Pavel

Chci se zeptat, zda mohu přepsat svou půlku nemovitosti na manželku se kterou se rozvádím bez souhlasu jejích rodičů,kteří maji na nemovitosti věcné břemeno o doživotním užívání.děkuji Pavel

16. 01. 2017 Markéta Kolaciová

Dobrý den, věcné břemeno nebrání převodu vlastnického práva, tj. obdarovaný bude spoluvlastnický podíl na nemovitosti nabývat s věcným břemenem. Hezký den Kolaciová

24. 06. 2017 Fialova

Dobry den, chci se zeptat, pritel sepsal zavet , kde uvedl dedice sve deti a me. Deti dostanou ctvrtinu z bytu a ja pulku s tim ze se vytvori dozivotni bremeno meho doziti v byte. Budu muset jeho deti hned vyplatit? Dekuji


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)