Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Jak zajistí Reality GAIA bezpečnost finanční transakce při realizaci prodeje nemovitosti?

28. 03. 2012 Reality GAIA

Jakmile realitní makléř dohodne obchodní podmínky prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, obdrží kupující od realitní kanceláře Reality GAIA „Dohodu o rezervaci“ – tj. výzvu ke složení rezervační zálohy na důkaz vážného zájmu o danou nemovitost, ve které je přesná specifikace předmětu prodeje, dohodnutá kupní cena a ostatní ujednání, také číslo depozitního účtu realitní kanceláře, na který kupující skládá finanční prostředky – rezervační zálohu, která je většinou ve výši deseti procent z požadované kupní ceny, a také sdělení, jak bude s těmito prostředky dále naloženo.

Poté, co kupující složí rezervační zálohu na depozitní účet, která většinou slouží jako doplatek kupní ceny, předloží realitní kancelář Reality GAIA zúčastněným stranám návrh kupní smlouvy k prostudování a po zapracování případných připomínek je kupní smlouva podepsána a podpisy jsou úředně ověřeny.

Po podpisu kupní smlouvy uhradí kupující zbylou část kupní ceny a teprve po složení celé výše kupní ceny je podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a teprve až po provedení vkladu a zápisu je kupní cena uhrazena prodávajícímu, musí však být splněny podmínky stanoveny v kupní smlouvě.

Díky tomu, že Reality GAIA figuruje v kupních smlouvách jako „vedlejší účastník “ touto finanční transakcí garantuje ochranu obou smluvních stran.

Straně prodávající zajistíme, že po podpisu kupní smlouvy, ale před podáním návrhu kupní smlouvy do katastru nemovitostí je celá kupní cena složena na depozitním účtu zprostředkovatele, tudíž se nestane, že by kupující kupní cenu po převodu vlastnického práva prodávajícímu nezaplatil a straně kupující pak garantujeme, že peníze předáme straně prodávající až tehdy, kdy má strana kupující právoplatný doklad o vlastnictví uvedené nemovitosti, tj. kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí včetně dohodnutých podmínek v ní uvedených a části C a D listu vlastnictví jsou bez zápisu vztahujícího se k prodávajícímu. To znamená především skutečnost, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, věcným břemenem a jinými věcnými právy třetích osob. Jakmile prodávající obdrží požadovanou kupní cenu na svůj účet může dojít k předání nemovitosti kupujícímu.


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)