Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Realitní slovník

Družstevní byt

  • byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Družstevní podíl

  • představuje práva a povinnosti každého člena bytového družstva, která plynou z jeho členství v družstvu. Jde zejména o právo na užívání konkrétního bytu.

Home staging

  • profesionální příprava a prezentace nemovitosti na prodej nebo pronájem. Tato služba zatraktivní Vaši nemovitost a vyzdvihne její přednosti.

Hypoteční úvěr

  • je úvěr zajištěný zástavním právem (hypotéka = zástava) k nemovitosti. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu (účelová hypotéka).

Jistota (kauce)

  • finanční prostředky, které může pronajímatel použít k úhradě nezaplaceného nájemného nebo k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Po skončení nájmu je povinen vrátit kauci zpět nájemci.

List vlastnictví

  • je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu.

Nabývací titul

  • dokument, na jehož základě vlastník získal vlastnické právo k nemovitosti. Jedná se např. o kupní smlouvu darovací smlouvu, usnesení o dědictví, usnesení o vypořádání SJM.

Předávací protokol

  • dokument prokazující předání nemovitosti. Předávací protokol by měl obsahovat: smluvní strany a jejich podpisy, specifikaci nemovitosti, stavy měřidel v době předání nemovitosti, počet předaných klíčů a další informace např. sepsání veškerých vad či nedostatků nemovitosti či další ujednání mezi stranami.

Věcné břemeno

  • slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet.

Zprostředkovatelská smlouva

  • ve které se zprostředkovatel zavazuje, že zprostředkuje zájemci uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce za to zaplatí zprostředkovateli provizi.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Podpora čtečky obrazovky zapnuta.