Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Opakovaná dražba rodinného domu v obci černín

Foto dražby Opakovaná dražba rodinného domu v obci černín
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 29. 06. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 300.000,- Kč
Dražební jistota 50.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. František Zapletal 605 248 201

Prohlídky

I. prohlídka - 13.06.2011 v 15:30 II. prohlídka - 20.06.2011 v 15:30 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 201 – Ing. František Zapletal.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 61 (část obce černín), bydlení, na pozemku parc. č. st. 77, - pozemek parc. č. st. 77, o výměře 355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3, pro katastrální území černín, obec černín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se případně v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Dražebník dále upozorňuje, že předmět dražby nemusí být ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. 9.1 Popis předmětu dražby: Rodinný dům - jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou stavbu, původně asi malou zemědělskou usedlost s obytnou částí, která byla postavena v r. 1881. Základy jsou betonové proložené kameny, bez izolace proti zemní vlhkosti. Zdivo je smíšené (kámen, cihla) o síle 45 cm, podlahy dřevěné prkenné, případně keramická dlažba a beton. Vnitřní omítky jsou vápenné, silně zavlhlé cca do výše 1 m, venkovní omítky jsou rovněž vápenné, strop je rovný, hladký omítnutý, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře dřevěné plné i prosklené. Elektřina je 220/380 V, voda obecní, plyn, kanalizace do jímky na vyvážení. Topení je etážové, kotel plynový Destila, ECO Ocelot, ohřev teplé vody přes el. zásobníkový bojler. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí. Do domu se vstoupí přes prosklenou verandu (plochá střecha, krytina vlnovka z pozinkovaného plechu). Vlevo je komora, naproti vchodu je koupelna se sprchovým koutem, WC, umývadlem, plynovým kotlem a el. bojlerem (rekonstrukce cca 1980). Na podlaze keramická dlažba, stěny jsou obloženy keramickým obkladem. Vpravo z verandy se vstupuje do kuchyně, kde je sporák na TP a elektrický sporák, vlevo i vpravo jsou pokoje. Údržba domu je zanedbaná, ve zdech je zvýšený výskyt zemní vlhkosti. Vedlejší stavby: Chlév - jedná se o zděnou stavbu navazující na rodinný dům z východní strany. Chlév má sedlovou střechu, krytina pálená taška-bobrovka, základy betonové proložené kameny, betonová podlaha, vnitřní omítka a venkovní vápenná omítka, strop klenutý omítnutý do ocelových I nosičů, elektřina pouze světelná, klempířské konstrukce chybí, stavba byla postavena v r. 1881. Kolna - jedná se o zděnou stavbu navazující na RD z jižní strany, má betonové základy proložené kamenem, smíšené zdivo, sedlovou střechu, krytina betonová taška, podlaha je z udusané hlíny, vrata dvoukřídlá dřevěná, vnitřní i venkovní omítka je vápenná hladká, strop, klempířské konstrukce, elektřina, schodiště, okna chybí, r.v. 1881. Sklad - jedná se o zděnou stavbu stojící v severovýchodním rohu uzavřeného dvora, má nízkou pultovou střechu, krytina osinkocementová vlnovka, vnitřní a venkovní omítka (část chybí) je vápenná, hladká, klempířské konstrukce chybí, elektřina světelná, r.v. 1930. Dřevník - jedná se o zděnou stavbu za RD ze západní strany, základy z kamenů, sedlová střecha, krytina pálená taška-bobrovka, štítové zdivo má ze severní strany velkou trhlinu, venkovní omítka vápenná, klempířské konstrukce, okna a elektřina chybí. Stavba sloužila k uschování tuhých paliv a část jako králikárna, r.v. 1881. Garáž - zděná garáž navazuje na kolnu ze západní strany, smíšené zdivo, má sedlovou střechu, krytina betonová taška, základy jsou betonové proložené kameny, betonová podlaha, klempířské konstrukce chybí. Původně se jednalo o sklad a garáž byla vestavěna později, r.v. 1881. Studna - jedná se o kopanou studnu stojící vedle dřevníku ze severní strany. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části vázly nějaké nájmy.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1