Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba rodinného domu v Novém Městě nad Metují

Foto dražby Dražba rodinného domu v Novém Městě nad Metují
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 08. 02. 2011
Místo konání Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (dražební místnost bude řádně označena)
Nejnižší podání 3.000.000,-Kč
Dražební jistota 300.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. František Zapletal 605 248 201

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 17.01.2011 a 25.01.2011 vždy ve 13.30 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před – rodinným domem v obci Nové Město nad Metují č.p. 682 (roh ulice Přibyslavská a československé armády).


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaný na LV 3226 pro katastrální území Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to jmenovitě: Budova č.p. 682 (část obce Nové Město nad Metují), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 1418, Pozemek parc.č. st. 1418, o výměře 115 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 728/31 o výměře 910 m2, zahrad, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 15.7.2010. Předmětem dražby je rodinný dům se zahradou na vlastním pozemku. Předmět dražby se nachází ve městě s velmi dobrou občanskou vybaveností, klidné části města nedaleko centra. Dům je ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu. U domu je dostatečně velký pozemek a příslušenství vhodně doplňující hlavní stavbu. Výhodou je skutečnost, že v domě se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. Předmět dražby se nachází na severovýchodním okraji centrální zastavěné části města, v soustředěné zástavbě rodinných domů v této oblasti. Na pozemku parc. č. st. 1418 je postaven dům se dvěmi nadzemními podlažími a se sedlovou střechou se štítem. Podkroví je zcela využito. Jeden funkční celek s domem a stavebním pozemkem tvoří zahrada parc.č. 728/31. Na pozemku se nacházejí okrasné i ovocné dřeviny. Za domem je zděná garáž. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod elektřiny, kanalizace, vody a zemního plynu. Přístup je po komunikaci se zpevněným povrchem. Budova č.p. 682, na pozemku parc. č. st. 1418 – jedná se o nepodsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími a se sedlovou střechou se štítem. Základové pasy jsou s izolací, obvodové konstrukce ze zdiva 40 cm. Krov dřevěný vázaný, krytina z azbestocementových šablon, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka je břízolitová, vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady provedeny v běžném rozsahu. Strop je rovný, podlahy obytných místností plovoucí z lamina a betonové s textilií, podlahy ostatních místností z keramické dlažby. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné nebo částečně prosklené. Schody betonové s teracovými stupni. Topení je ústřední s kotlem na zemní plyn. Vybavení kuchyně tvoří plynový sporák s digestoří. Elektroinstalace je světelná i motorová, automatické jističe, bleskosvod. Je rozvedena studená i teplá voda, zdrojem teplé vody je elektrický bojler. Vnitřní hygienické vybavení tvoří vana, umývadlo a WC. V domě jsou dvě samostatné bytové jednotky. Ve 2.NP 4+kk a v podkroví 3+kk. V 1.NP jsou sklepy, prádelna a garáž. Dům je užíván od roku 1975. Je v dobrém stavebně-technickém stavu, průběžně udržovaný. Pozemky jsou rovinaté a jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je po zpevněné komunikaci. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby ke dni podpisu této smlouvy vázne nájem - na základě nájemní smlouvy č. B/9801524 ze dne 20.4.1993, uzavřené mezi navrhovatelem jako pronajímatelem a panem Jaromírem činčerou, bytem Nové Město nad Metují, Přibyslavská 682, PSč: 549 01, jako nájemcem. Navrhovatel prohlašuje, že na druhé bytové jednotce nevázne žádný nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: