Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba areálu v Ratišovicích na Znojemsku

Foto dražby Dražba areálu v Ratišovicích na Znojemsku
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 10. 02. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 3.200.000,-Kč
Dražební jistota 400.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 20.01.2011 v 14:40 II. prohlídka - 27.01.2011 v 14:40 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing.Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova bez čp/če, výroba, na pozemku parc. č. st. 86, - pozemek parc. č. st. 86, o výměře 593 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 534/1, o výměře 2.008 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 534/2, o výměře 248 m2, ostatní plocha, neplodná půda, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 439, pro katastrální území Ratišovice, obec Běhařovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se případně v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Dražebník dále upozorňuje, že předmět dražby nemusí být ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. Popis předmětu dražby: Administrativní budova - jedná se zděnou přízemní nepodsklepenou stavbu s nízkou sedlovou střechou, krytina osinkocementové vlnovky. Vstupuje se chodbou s keramickou dlažbou na podlaze, včele je umístěn plynový závěsný kotel Porotherm.Vlevo je úklidová místnost, WC s plynovým zásobníkovým ohřívačem Reliance STA-Cleen 805, dále je umývárna se sprchovým koutem a dvěmi umývadly, vždy v místnosti je keramická dlažba a keramický obklad. Dále jsou zde 3 kanceláře, betonová podlaha s kobercem, bývalý kuchyňský kout. V části vstupní chodby a WC je silně zatečený strop a plíseň na zdi, v zadní kanceláři jsou značně zavlhlé omítky na stěnách – od porušené nebo vůbec neexistující izolace proti zemní vlhkosti. Okna jsou dřevěná zdvojená, opatřená železnou mříží, dveře jsou dřevěné plné i prosklené. Strop je rovný omítnutý, deskové radiátory, vnitřní omítky jsou hladké, venkovní rovněž. Do objektu je zavedena elektřina, obecní voda, kanalizace do žumpy, plyn PB, topení ústřední kotel závěsný plynový, bleskosvod. Stavba pochází cca z r. 1972, v roce 1996 a 1997 byla zrekonstruována, byl zaveden rozvod PB a topení, byly zbudováno sociální zařízení. Objekt je již delší dobu opuštěn a jeho technický stav se stále zhoršuje. Výrobní budova - jedná se o zděnou přízemní stavbu, nepodsklepenou, sedlová střecha, krytina osinkocementové vlnovky, navazující přímo na administrativní budovu. Je členěna na jednotlivé místnosti výrobní, skladovací a sociální zařízení. Má betonové podlahy, stropy hladké omítnuté, vnitřní omítky jsou hladké vápenné, venkovní rovněž. Okna jsou dřevěná původně jednoduchá, ke kterým byl zhotoven další okenní rám. Dveře jsou plechové, jednokřídlé, dvoukřídlé i posuvné. V objektu je zavedena elektřina 220/380 V, obecní vodovod, plyn PB, kanalizace do žumpy, topení je přes topná zařízení Robur (3 ks) a K6 (2x), bleskosvod. Původní stavba byla postavena cca v r. 1972 a následně v r. 1996 byla zrekonstruována. Plechový přístřešek – na výrobní budovu navazuje vedlejší stavba z konstrukce ocelových profilů a opláštěná vlnitým plechem, pultová střecha, krytina vlnitý plech, podlaha beton. Venkovní úpravy – přípojka vody, vodoměrná šachta, přípojka kanalizace, žumpa, plynová přípojka, zpěvněná plocha – bet. mazanina a penetrace, plot z drátěného pletiva na ocelové sloupky. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části vázly nějaké nájmy.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1