Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba hospodářského stavení ve Štěpánovicích

Foto dražby Dražba hospodářského stavení ve Štěpánovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 45.000,-Kč
Dražební jistota 10.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 350.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 21.10.2010 v 13:30 II. prohlídka - 02.11.2010 v 15:30 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova bez čp/če, zem. stav., na pozemku parc. č. st. 53, - pozemek parc. č. st. 53, o výměře 432 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 194/1, o výměře 2.081 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník dále upozorňuje, že předmětem dražby nejsou ostatní nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Popis předmětu dražby: Budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 53 – kolna - jedná se o dřevěnou stavbu jednostranně obíjenou stojící na parc.č. st. 53 na západním okraji obce. Sedlová střecha, krytina pálená taška, strop, podlaha, klempířské konstrukce a elektřina chybí. Studna – jedná se o kopanou studnu s ručním čerpadlem nacházející se na pozemku parc. č. st. 53 ležící za domem v rohu vedle vstupu na verandu. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1