Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím
Volejte zdarma 800 10 10 62

Dražba hospodářského stavení ve Štěpánovicích

Foto dražby Dražba hospodářského stavení ve Štěpánovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 45.000,-Kč
Dražební jistota 10.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 350.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 21.10.2010 v 13:30 II. prohlídka - 02.11.2010 v 15:30 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova bez čp/če, zem. stav., na pozemku parc. č. st. 53, - pozemek parc. č. st. 53, o výměře 432 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 194/1, o výměře 2.081 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník dále upozorňuje, že předmětem dražby nejsou ostatní nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Popis předmětu dražby: Budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 53 – kolna - jedná se o dřevěnou stavbu jednostranně obíjenou stojící na parc.č. st. 53 na západním okraji obce. Sedlová střecha, krytina pálená taška, strop, podlaha, klempířské konstrukce a elektřina chybí. Studna – jedná se o kopanou studnu s ručním čerpadlem nacházející se na pozemku parc. č. st. 53 ležící za domem v rohu vedle vstupu na verandu. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1