Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba vodojemu v Hybrálci na Jihlavsku

Foto dražby Dražba vodojemu v Hybrálci na Jihlavsku
Druh dražby Opakovaná dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 03. 12. 2007
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 70.000,- Kč
Dražební jistota 20.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 70.000,-Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř – tel.: 605 248 207

Prohlídky

I. prohlídka - 8.11.2007 v 12:30 II. prohlídka - 22.11.2007 v 12:30 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 207 – Michaela Kůřilová - makléř.


Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - hydroglobus - vodojem na pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr – PK: pozemek parc. č. 459/1 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 210), v katastrálním území Hybrálec, obec Hybrálec. Nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí. Předmětem dražby nejsou věci movité umístěné na nemovitosti. Jedná se o nedokončený věžový vodojem ocelový (hydroglobus) v Hybrálci. Postavený je na kopci vedle stávajícího obecního vodojemu zemního. Nedokončený vodojem je postavený na betonovém základě, stojan (dřík) je z ocelového plechu, průměr sloupu je 2,0 m, výška 24,40 m, koule s izolací průměr 7 m, vlastní vodojem průměr 5 m. Vodojem byl postaven v roce 1989 a měl zásobovat JZD Hybrálec, kde se však již další vepřín nestavěl. Vodojem není dokončený a nikdy nebyl uveden do provozu. Obsah 60 m3 . Vlastnictví není v KN vyznačeno. Na předmět dražby není dle prohlášení navrhovatele uzavřena žádná nájemní smlouva.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1