Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba RD se dvěma byty v Těchoníně

Foto dražby Dražba RD se dvěma byty v Těchoníně
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 29. 08. 2011
Místo konání Místo konání dražby na adrese: zasedací místnosti ve II.NP v budově Lesů čR v Lanškrouně, Dobrovského 56, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, PSč: 563 01
Nejnižší podání 560.000,-Kč
Dražební jistota 50.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt makléř - Michaela Kůřilová - 731 785 687

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 22.8.2011 v 12.00 hod. a 24.8.2011 v 11.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před budovou v obci Těchonín č.p. 95.


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na LV 397 pro katastrální území Těchonín, obec Těchonín, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to jmenovitě: Budova č.p. 95 (část obce Těchonín), bydlení, na pozemku parc. č.st. 241, Pozemek parc.č. st. 241, o výměře 168 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 969/20, o výměře 654 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 5.1.2011. Předmětem dražby je soubor majetku tvořený hlavní stavbou (rodinný dům č.p. 95 na pozemku parc. č. st. 241), příslušenstvím ve formě dvou vedlejších staveb, studny a venkovních úprav běžného rozsahu, pozemků shora uvedených a trvalých porostů. Rodinný dům č.p. 95 s příslušenstvím - je řešen jako rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 5+1 a s garáží, je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží (2.NP je částečně situováno v podkrovním prostoru) a volný půdní prostor. Přístup k objektu je bezproblémový odbočkou z hlavní komunikace procházející celou obcí. Základy jsou betonové a kamenné s nedostatečnou izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné z pálených cihel, stropy a podhledy jsou nad 1. PP železobetonové, nad 1.NP a 2.NP dřevěné trámové s omítkou rákos, střecha je sedlová s vikýři a polovalbou, dřevěný krov, krytiny střech jsou z plechu, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky vápenné hladké, malby, lokálně tapety, lokálně dřevěný obklad stěn, fasádní omítky jsou břízolitové, vnitřní obklady jsou keramické v kuchyni a koupelnách, schody jsou betonové, betonové s terasem do pater, dřevěné na půdu, dveře jsou dřevěné plné i částečně prosklené do dřevěných zárubní, dřevěná dvoukřídlá vrata do garáže, okna jsou dřevěná dvojitá, podlahy jsou z dlažby, dřevěná prkna, PVC, betonové, půdovky, vytápění lokálními kamny na TP (většinou nefunkční nebo odpojeny), elektroinstalace – kompletní rozvody (220/380 V), rozvody vody studené, pozn.: v suterénu situovaná nevyužívaná studna, zdroj teplé vody je 2x el. bojler, plyn na hranici pozemku, v domě nejsou provedeny rozvody, kompletní odkanalizování do vlastní žumpy. Dispozice: 1.PP – garáž, dílna, sklepy, chodby, schodiště; 1.NP – byt 5+1 – 5 x pokoj, kuchyně, 2 x sklad, koupelna, zádveří, chodba, WC, chodba se schodištěm, na podestě situován sklad; 2.NP – byt 4+1 – 4 x pokoj, kuchyně, 2 x sklad, šatna, koupelna, chodba, WC, chodba se schodištěm, na podestě situován sklad; půda – volný půdní prostor. Dům je ve zhoršeném technickém stavu se zanedbanou údržbou, celý dům je vhodný k rekonstrukci, není možné v současném stavu bez provedení alespoň dílčích rekonstrukcí využívat k bydlení. část jihozápadní strany domu je na úrovni podezdívky vyvalená, fasáda je částečně odpadaná a popraskaná, v domě jsou patrné též praskliny, některé omítky ve zhoršeném stavu, ve zhoršeném stavu též podlahy v bytě v přízemí, patrné je vlhnutí a zatékání, tvoří se plísně, téměř všechna kamna byla demontována, rozbité výplně v oknech. K domu náleží celkem tři pozemky nacházející se v centru obce a k.ú. Těchonín. Pozemky dohromady tvoří trojúhelníkový tvar a jsou mírně svažitého charakteru. Pozemek p.č. st. 241 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2 a je zcela zastavěn rodinným domem s garáží, pozemek p.č. 969/20 je KN veden jako zahrada o výměře 654m2 a je využíván jako zahrada obklopující dům na které je situováno veškeré příslušenství a trvalé prostory. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby nevázne žádný nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy:

Vyhlášky: