Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba Rodinného domu v Němčicích u Ivančic

Foto dražby Dražba Rodinného domu v Němčicích u Ivančic
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 03. 12. 2007
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 1.300.000,- Kč
Dražební jistota 350.000,- Kč
Minimální příhoz 20.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.880.000,-Kč
Kontakt Michaela Kůřilová – makléř – tel.:605 248 207

Prohlídky

I. prohlídka - 8.11.2007 v 15:00 II. prohlídka - 22.11.2007 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 207 – Michaela Kůřilová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 194 (část obce Němčice), bydlení, na pozemku parc. č. st. 164, - pozemek parc. č. st. 164, o výměře 300 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 444, pro katastrální území Němčice u Ivančic, obec Ivančice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov. Dražebník upozorňuje, že další nemovitosti uvedené na shora citovaném listu vlastnictví nejsou předmětem dražby. Jedná se o rodinný dům číslo popisné 194 s příslušenstvím na pozemku parcela číslo st. 164 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 300m2, vše v k.ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, okres Brno – venkov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV číslo 444. Jedná se o řadový, patrový, vnitřní rodinný dům se sedlovou střechou, který je podsklepen (cca 90% nemovitosti) s možností zřízení obytného podkroví. Dům má sedlovou střechu, krytina pálená taška. Má zdvojená dřevěná okna i dveře, venkovní omítka je břízolit, vnitřní vápenná. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě (el. 220/380V, veřejný vodovod, kanalizace, plyn – plynový kotel, ústřední topení, přípojka kabelové televize, telefonní přípojka). Původní stavba byla přízemní z roku 1928, následně kolem roku 1968 byla provedena nadstavba 2. NP, další přestavba domu proběhla v roce 1986, v roce 1994 byla do střechy namontována střešní okna, ale nedošlo k žádné úpravě podkroví. V roce 1996 byla vyměněna původní okna za dřevěná eurookna, koncem 90 let byla provedena venkovní fasáda domu. Dispozice: Sklep: 3 vchody (z ulice, ze dvora a z haly domu), garáž, kotelna, uhelna (nyní se nevyužívá), prádelna, místnost na brambory, místnost na ovoce nebo zeleninu. 1.NP: vstup, chodba, schodiště do patra, pokoj do ulice, průchozí pokoj (ložnice), kuchyně, do dvora, spižírna do dvora, hala, koupelna s WC, vstup na dvůr. 2.NP: schodiště, chodba, 2 pokoje do ulice, 2 pokoje do dvora, WC, koupelna, terasa (přístupná z pokoje i z chodby). Dvůr je oplocený v zadní části dvoru jsou vrátka do zahrady, tato však není součástí předmětu dražby. Skleník: obdélníkového tvaru na betonovém základu – stěny prosklené – velmi špatný technický stav. Garáž: zděná, nepodsklepená budova, obdélníkového tvaru s rovnou střechou. Garáž je velmi špatném technickém stavu. Hospodářská budova: zděná, nepodsklepená budova, obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.původně sloužila jako skladiště a chlév pro domácí zvířata, podkroví hospodářské budovy je využívaná jako seník. Přístřešek: čtvercového půdorysu, zděný se střecho z vlnitého plechu – velmi špatný technický stav. Stavební pozemek parc. č. st. 164, je z části zastavěn rodinným domem, vpředu je předzahrádka, za domem dvůr a vedlejší stavba, jak je patrné ze snímku z katastrální mapy. Obestavěný prostor rodinného domu činní 806 m3 Na předmět dražby není dle prohlášení navrhovatele uzavřena žádná nájemní smlouva. Předmět dražby může být však užíván osobami, zapsanými v katastru nemovitostí jako vlastník, přičemž nelze vyloučit problémy s předáním předmětu dražby vydražiteli. Navrhovatel však upozorňuje, že předmět dražby je ke dni vydání této dražební vyhlášky prázdný vyklizený a osoby, která jsou zapsané v katastru nemovitostí jako vlastník předmět dražby neužívají.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1