Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba rekreačního objektu - hájenky v čenkovicích v Orlických Horách

Foto dražby Dražba rekreačního objektu - hájenky v čenkovicích v Orlických Horách
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 10. 08. 2011
Místo konání Místo konání dražby na adrese: zasedací místnost Obecního úřadu Těchonín č.p. 80, 561 66 Těchonín
Nejnižší podání 1.700.000,- Kč
Dražební jistota 170.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.710.000,-Kč
Kontakt makléř - Michaela Kůřilová - 731 785 687

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 19.7.2011 ve 14.30 hod. a 28.7.2011 ve 12.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před budovou v obci čenkovice č.p. 228.


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na LV 358 pro katastrální území čenkovice, obec čenkovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to jmenovitě: Budova č.p. 228 (část obce čenkovice), bydlení, na pozemku parc. st. 254, Pozemek parc.č.st. 254, o výměře 1194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 484/4, o výměře 128 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 3.1.2011. Předmětem dražby je objekt č.p. 228 postavený na pozemku parc. č. st. 254, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 254 a parc. č. 484/4, v katastrálním území čenkovice. Rodinný dům č.p. 228 s příslušenstvím – jedná se o objekt, který je v katastru nemovitostí veden se způsobem využití k bydlení, v současné době však slouží pouze k rekreačním účelům. Přístup k objektu je možný ze zpevněné veřejné komunikace, ve vlastnictví Pardubického kraje. Dům č.p. 228 je řešen jako samostatně stojící objekt, který je částečně podsklepený, přízemní s účelově nevyužitým půdním prostorem. Na hlavní stavbu navazuje část, ve které jsou umístěny skladovací prostory a garáž. Základy jsou běžné betonové, svislé konstrukce jsou zděné, stropy a podhledy jsou dřevěné, klenbové ve sklepě, střecha je sedlová s polovalbami, krytiny střech jsou z eternitové šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky vápenné štukové, malby, fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou keramické na soc. zařízeních a u kuchyňských linek, schody jsou betonové do sklepa, dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní, okna jsou dřevěná, podlahy jsou z keramické dlažby, textilní krytiny, betonové ve sklepě, vytápění je zajištěno elektrickými přímotopy, elektroinstalace – kompletní rozvody, rozvod vody kompletní, zdroj teplé vody je elektrické bojlery, bez instalace plynu, kompletní odkanalizování do vlastní čističky, kuchyň je vybavena kuchyňskými linkami, dřezy, sporáky, ve vnitřním hygienickém vybavení jsou umyvadla, sprchový kout, splachovací WC. Dispozicie – 1. PP sklepní prostory, 1. NP – pokoje, sociální zařízení, kuchyně, chodba, dva apartmány, úklidová místnost skladovací prostory, zádveří a garáž. Příslušenství budovy tvoří tři na sebe navazující vedlejší stavby sloužící jako dva skladovací prostory a jedna stavba sloužící jako zahradní přístřešek a dále venkovní úpravy – dřevěné konstrukce se zděnými sloupky, oplocení zděné konstrukce, zpevněné plochy, dřevěná vrata a přípojky inženýrských sítí. K domu náleží celkem dva pozemky a to pozemky p.č. st. 254 a p.č. 484/4, v k.ú. čenkovice, v obci čenkovice. Pozemky jsou rovinatého až mírně svažitého charakteru. Pozemek p.č. st. 254 je z části zastavěn stavbou rekreačního objektu a vedlejšími stavbami, zbylá část pozemku slouží jako dvůr, pozemek p.č. 484/4 slouží jako zahrada. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby nevázne žádný nájem


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1, Soubor 2

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1