Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba bývalé hospodářské usedlosti ve Slatiňanech - Trpišově - Kochánovicích

Foto dražby Dražba bývalé hospodářské usedlosti ve Slatiňanech - Trpišově - Kochánovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 09. 08. 2011
Místo konání Místo konání dražby na adrese: Společenský dům ve Slatiňanech, Tyršova 287, 538 21 Slatiňany.
Nejnižší podání 300.000,- Kč
Dražební jistota 30.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 300.000,-Kč
Kontakt makléř - Michaela Kůřilová - 731 785 687

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 18.7.2011 v 15.00 hod. a 26.7.2011 v 11.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před budovou Městského úřadu ve Slatiňanech, T.G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany.


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na LV 2153 pro katastrální území Trpišov, obec Slatiňany, vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, a to jmenovitě: Budova č.p. 1 (část obce Kochánovice), bydlení, rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území, na pozemku parc. č. st. 34/1, Pozemek parc.č. st. 34/1, o výměře 800 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, památkově chráněné území. Předmětem dražby je bývalá zemědělská usedlost Kochánovice č.p. 1 s příslušenstvím. Budova - jedná se o hospodářskou zděnou přízemní stavbu o síle smíšeného zdiva (kámen, cihla) 45- 75 cm navazující na obytnou část, obsahující chlévy a provozní místnosti, krov sedlový, krytina pálená taška – bobrovka, základy kamenné, bez vodorovné izolace proti zemní vlhkosti, podlahy keramická dlažba a prkna (v době prohlídky převážná část podlah byla zanesena bahnem po předchozích záplavách), omítky vnitřní vápenné, venkovní rovněž, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné plné i svlakové, stropy rovné i klenuté omítnuté i dřevěné, zavedena pouze elektřina 220 V, nyní odpojena. Budova je opatřena bleskosvodem, celkový technický stav je špatný, budova je delší dobu opuštěna. Dle informací starousedlíků byla postavena cca v r. 1887. Rodinný dům č.p. 1 - s přízemní zděnou obytnou část bývalé zemědělské usedlosti, sedlová střecha, krytina pálená taška – bobrovka. Základy jsou kamenné, bez izolace proti zemní vlhkosti, nosné zdi (smíšené – kámen cihla) jsou o síle 75 cm, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné plné, podlahy jsou vesměs dřevěné, prkenné, jinak keramická dlažba, vnitřní omítky jsou vápenné, venkovní rovněž. Stropy jsou trámové, s podhledem rovným omítnutým. Schodiště na půdu je dřevěné. Elektřina, voda , kanalizace nejsou napojeny, topení není. Zařizovací předměty chybí, bleskosvod je osazen, dům pochází cca z r. 1887.Technický stav domu je velmi špatný, ve zdech je vlhkost.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1