Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba hájenky v Pozïatíně v blízkosti Náměště nad Oslavou

Foto dražby Dražba hájenky v Pozïatíně v blízkosti Náměště nad Oslavou
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 09. 08. 2011
Místo konání Místo konání dražby na adrese Obecní úřad v Pozïatíně č. p. 75, 675 03 Pozïatín
Nejnižší podání 1.650.000,- Kč
Dražební jistota 165.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 2.900.000,-Kč
Kontakt makléř - Michaela Kůřilová - 731 785 687

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 18.7.2011 v 11.00 hod. a 26.7.2011 v 15.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před budovou Obecního úřadu v Pozïatíně č.p. 75, PSč: 675 03 Pozïatín.


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na LV 308 pro katastrální území Pozïatín, obec Pozïatín, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, a to jmenovitě: Budova č.p. 2 (část obce Pozïatín), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 1/1, Budova č.p. 3 (část obce Pozïatín), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 1/2, Pozemek parc.č. st. 1/1, o výměře 3076 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. st. 1/2, o výměře 77 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 900/1, o výměře 1185 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 900/2, o výměře 284 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, Pozemek parc.č. 900/3, o výměře 1507 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 902, o výměře 249 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 906/1, o výměře 1253 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, Pozemek parc.č. 906/2, o výměře 180 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 2 s příslušenstvím – jedná se patrovou budovu nepodsklepenou, střecha je šikmá, bez podkroví. V objektu je situován byt 3 + 1 s koupelnou a WC o celkové obytné ploše 116,00 m², byt 2 + 1 s příslušenstvím o celkové ploše 101,00 m², byt 2 + 1 s příslušenstvím o celkové ploše 89,00 m² a kanceláře o ploše 38,00 m². Dům má přípojky elektro, vody ze studny, kanalizace do jímky. Hlavní konstrukce zdivo, stropy s rovným podhledem, krov tesařského provedení vaznicové soustavy. Krytina skládaná pálená a plech, klempířské konstrukce kompletní z pozinku. Podlahy povlakové krytiny, plovoucí a dlažba. Obklady stěn keramické dlaždice. Součástí vybavení objektu je koupelna s vanou a umyvadlem a WC. Příprava teplé vody s rozvody vyráběná v boileru. Vytápění objektu ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva a přímotopy. Stav objektu s dobrou údržbou, životní prostředí bez závad. K domu náleží dva pozemky, označené jako zastavěná plocha a nádvoří, čtyři parcely označené jako zahrada a dvě parcely označené jako ostatní – manipulační plocha. Předmětem dražby je rovněž další stavba – hospodářská budova (vedena v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a venkovní úpravy – přípojky sítí, jímka, studna oplocení, vedlejší stavby a zpevněné plochy. Přesná specifikace a stav předmětu dražby je uveden ve znaleckém posudku. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby ke dni podpisu této smlouvy vázne nájem - na základě nájemní smlouvy k bytu 3+1, uzavřené mezi navrhovatelem jako pronajímatelem a manžely Rudolfem a Janou čaňkovými, bytem Pozïatín 2, PSč: 675 03 Budišov u Třebíče, jako nájemci, na dobu určitou do 30.9.2011; dále na základě nájemní smlouvy k nájmu bytu 2+1, uzavřené mezi navrhovatelem jako pronajímatelem a panem Josefem Krejčím, bytem Pozïatín 2, PSč: 675 03 Budišov u Třebíče, jako nájemcem, na dobu určitou do 30.9.2011; dále na základě nájemní smlouvy k nájmu bytu 2+1, uzavřené mezi navrhovatelem jako pronajímatelem a paní Františkou Vošmerovou, bytem Pozïatín 2, PSč: 675 03 Budišov u Třebíče, jako nájemcem, na dobu neurčitou. Navrhovateli nejsou ke dni podpisu dražební vyhlášky známé žádné faktické ani právní vady vztahující se k předmětu dražby.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1, Soubor 2

Mapy: Soubor 1, Soubor 2

Vyhlášky: Soubor 1