Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba rekreačního objektu

Foto dražby Dražba rekreačního objektu
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 07. 06. 2011
Místo konání Reality GAIA, spol. s r.o., Jungmannova 24/32, 697 01 Kyjov
Nejnižší podání 1.300.000,- Kč
Dražební jistota 130.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.810.000,-Kč
Kontakt Ing. František Zapletal - 605 248 201

Prohlídky

12.5.2011 a 31.5.2011 vždy v 15.00 hod.


Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitostí evidovaných na LV 1731 pro katastrální území Koryčany, obec Koryčany, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, a to jmenovitě: Budova č.p. 176 (část obce Koryčany), bydlení, na pozemku parc. č. 2185, Pozemek parc.č. 2185, o výměře 234 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 2186, o výměře 3675 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 2187, o výměře 907 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 2188, o výměře 393 m2, zahrada, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 6.10.2010. Předmětem dražby je přízemní dům č.p. 176 s příslušenstvím - původně využíván jako hájenka, v součastné době je využívám pouze příležitostně k rekreačním účelům. Objekt je řešen jako volně stojící v lesním prostředí, v trati „Vršava” cca 4,00 km od souvisle zastavěného území města Koryčany. Přístup k objektu je převážně po zpevněných komunikacích, v zimě neudržovaných. Dům je napojen pouze na přípojku elektro, přípojka vody je řešena ze studny, která je situována na pozemku jiného vlastníka. Přístup k nemovitosti je od města Koryčany po komunikaci č. 429 a dále po obslužné, převážně zpevněné komunikaci místního významu na hranici pozemku. Nemovitost je obdélníkového půdorysného tvaru, řešena jako přízemní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Obytná část domu obsahuje jednu bytovou jednotku, jedná se o tři obytné pokoje, kuchyň, koupelnu, WC, vstupní verandu, halu a kotelnu. Příslušenstvím k nemovitosti je vedlejší stavba - skladovací objekt. Dům byl postaven podle sdělení objednatele posudku cca v roce 1881, stáří objektu je 130 let, v tradiční stavební technologii, v té době a místě obvyklou. V průběhu užívání byl dům průměrně udržován, celková rekonstrukce a modernizace byla provedena v roce 1992, dům je dokončen a v součastné době není využíván k trvalému bydlení. Dispoziční uspořádání a vybavení je na podstandardní úrovni, vzhledem k obdobným nemovitostem v místě a okolí. K domu náleží pozemek, označený jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda a dvě parcely označené jako zahrada. Příslušenstvím k domu je vedlejší stavba, venkovní úpravy a pozemky p.č. 2185, p.č. 2186, p.č. 2187, p.č. 2188 včetně trvalých porostů. Dům č.p. 176 (bývalá hájenka) je řešen jako přízemní, nepodsklepený, situovaný mimo zastavěné území obce na samotě, jako samostatně stojící. V objektu se nachází jedna bytová jednotka. Přístup do objektu přes vstupní dveře do verandy a odtud do všech obytných místností a příslušenství. Základy jsou kamenné, betonové, možná bez izolace, obvodové zdivo je cihelné, smíšené a kamenné, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, střecha je sedlová, střešní krytina je tašková pálená, klempířské konstrukce z pozink. plechu - úplné, bleskosvod proveden, omítky vápenné, podlahy v obytných místnostech z cem. potěru a dále z ker. dlažby. Okna jsou dřevěná zdvojená a kastlová, dveře hladké plné a prosklené. Z inženýrských sítí provedena přípojka elektro a vody (ze studny na pozemku jiného vlastníka). Vytápění v obytných místnostech je ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva, příslušenství v RD - WC standardní splachovací, koupelna v objektu provedena (umyvadlo, vana, rozvody teplé (ohřev boiler) a studené vody, ker. dlažba a obklad proveden), ostatní vybavení není, venkovní úpravy minimálního rozsahu - zpevněná plocha, vedlejší stavby o ZP nad 25 m2 - jedná se o skladovací objekt. Stavebně - technický stav - předpoklad provedení menších stavebních oprav v rámci údržby.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1