Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Opakovaná dražba pozemků v obci černín

Foto dražby Opakovaná dražba pozemků v obci černín
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 29. 06. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 250.000,- Kč
Dražební jistota 50.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. František Zapletal 605 248 201

Prohlídky

I. prohlídka - 13.06.2011 v 15:50 II. prohlídka - 20.06.2011 v 15:50 Sraz zájemců k prohlídce je u Obecního úřadu černín, černín 49, PSč: 671 53, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 201 – Ing. František Zapletal – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - pozemek parc. č. 295/25, o výměře 15 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/26, o výměře 2 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/27, o výměře 11 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/28, o výměře 28 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/33, o výměře 75 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/34, o výměře 76 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc. č. 295/58, o výměře 7.193 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 295/59, o výměře 47 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 328/2, o výměře 1.018 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 430/41, o výměře 486 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 462/1, o výměře 12.721 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 462/2, o výměře 1.295 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, - pozemek parc. č. 470/2, o výměře 5.913 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 472, o výměře 3.366 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 473, o výměře 3.550 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 477/3, o výměře 58 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, - pozemek parc. č. 478/2, o výměře 838 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 479/2, o výměře 96 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 878/6, o výměře 328 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 911/6, o výměře 2.071 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1226, o výměře 1.158 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1591/4, o výměře 6.030 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1839, o výměře 2.325 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 1927, o výměře 8.333 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, - pozemek parc. č. 1975/2, o výměře 1.306 m2, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek parc. č. 2331/40, o výměře 461 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3, pro katastrální území černín, obec černín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se případně na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Dražebník dále upozorňuje, že předmět dražby nemusí být ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. 9.1 Popis předmětu dražby: Pozemky – nacházejí se v katastrálním území černín a to většinou zemědělské, lesní a jiné. Na části pozemků se nachází lesní porost. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části vázly nějaké nájmy, nicméně vzhledem k charakteru předmětu dražby nelze vyloučit užívání třetími osobami.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1