Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba pozemku v centru města Brna na ul. Křídlovická

Foto dražby Dražba pozemku v centru města Brna na ul. Křídlovická
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 25. 01. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 990.000,-Kč
Dražební jistota 250.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 12.01.2011 v 15:00 II. prohlídka - 18.01.2011 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing.Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Věc nemovitá, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: pozemek parc. č. 1377/1, o výměře 326 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 753 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Dražebník dále upozorňuje, že Předmět dražby nemusí být ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít Předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. Pozemek parc.č. 1377/1 – nachází se na ulici Křídlovická v centru města Brna. Dle platného územního plánu města Brna pozemek leží v oblasti BC 1.0, což je čisté bydlení se zastavením celého pozemku ze strany od bytového domu. Z druhé strany od cihlové zdi však je plánováno zbudování komunikace (přichází v úvahu cca ¼ pozemku). Při upřesnění požadavku zástavby již se hovoří pouze o přístavbě, nadstavbě, dostavbě či zástavbě proluky, což v případě pozemku parc. č. 1377/1 ani v jednom neplatí (okna z obytných místností a balkóny obytného domu čís. p. 717 jsou obráceny do pozemku parc. č. 1377/1). To však značně omezuje zastavění zmíněného pozemku jakoukoliv stavbou a snižuje jeho obvyklou cenu.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1