Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba zemědělské stavby - haly v Jaroměřicích nad Rokytnou

Foto dražby Dražba zemědělské stavby - haly v Jaroměřicích nad Rokytnou
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 25. 01. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 890.000,-Kč
Dražební jistota 250.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 14.12.2010 v 14:30 II. prohlídka - 18.01.2010 v 13:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Věc nemovitá, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: -budova bez č.p./če, zemědělská stavba, na pozemku parc.č. st. 865/1 zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2099, pro katastrální území Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby není pozemek pod předmětem dražby a tento pozemek je ve vlastnictví třetí osoby. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitosti, které tvoří předmět dražby. Dražebník dále upozorňuje, že Předmět dražby nemusí být ke dni předání vydražiteli zcela vyklizen a vydražitel je povinen převzít Předmět dražby jak stojí a leží ke dni předání předmětu dražby vydražiteli. Hala pozemku parc.č. st. 865/1 Jedná se o zemědělskou stavbu, která je nepodsklepená, mající čelní budovu, jenž přechází ve dvě boční křídla, kde jsou stáje. Uprostřed „U“ je zbořeniště lehké ocelové haly, která není předmětem ocenění.Vše jsou zděné stavby o síle stěn 45 cm. Pravé boční křídlo je dvoupodlažní, mající sedlovou střechu, krytina osinkocementová vlnovka, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod osazen. V roce 1998 došlo k požáru a druhé podlaží (z pórobetonových tvárnic) včetně střechy byly zbudovány znovu. Druhé křídlo je podobné, jen druhé podlaží chybí, ale je zde upraveno zastřešení na sklad slámy. V čelní budově jsou přistavěny zepředu dvě zděné garáže, střecha plochá, krytina IPA, krytá veranda na sloupcích, plochá střecha s prkenným podbitím, krytina plechová. Jinak budova má rovněž sedlovou střechu, krytina pálená taška. V čelní budově je chodba, provozní místnosti se skladem slámy, elektrorozvodna, plynová kotelna, komora na plynoměr, umývárna, 2 kanceláře, šatny, sprchy, 2 WC, sklad náhradních dílů. Základy jsou betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti, podlahy jsou betonové, dveře dřevěné v ocelových zárubních, okna vesměs dřevěná jednoduchá, rozvod teplé a studené vody v soc. zařízeních, kanalizace do jímky, topení plynové, omítky vnitřní i venkovní jsou vápenné (část chybí), elektřina 220/380 V, voda obecní, plyn je zaveden, bleskosvody jsou osazeny. Stavba byla dle informací pamětníků postavena cca v roce 1960, po požáru v r. 1998 bylo vystavěno 2.podlaží pravého bočního křídla. Technický stav je špatný, bez úprav, místy zatéká poškozenou střechou (čelní budova). Zemědělská stavba je nyní využívána jako odchovna krůt a kuřat, možné je i částečné využití na skladování. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: - nájem na základě nájemní smlouvy ze dne 30.4.2010, s nájemcem: Agrovýkup, a.s., Ič: 253 05 107, se sídlem Moravské Budějovice 1125, PSč: 676 02, se sídlem a to od 1.6.2010 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1