Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Opakovaná dražba rodiného domu ve Výčapech

Foto dražby Opakovaná dražba rodiného domu ve Výčapech
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 25. 01. 2011
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 90.000,-Kč
Dražební jistota 20.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 190.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 14.12.2010 v 15:40 II. prohlídka - 18.01.2010 v 12:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 51 (část obce Výčapy), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 29/1, - pozemek parc. č. st. 29/1, o výměře 163 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 147/28, o výměře 2.028 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 374, pro katastrální území Výčapy, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Rodinný dům č.p. 51 - jedná se o zděnou rohovou přízemní stavbu na podezdívce, sedlová střecha, krytina betonová taška, zdi o síle 65 cm (smíšené zdivo-kámen + pálená cihla) podlaha v pokoji dřevěná prkna, v kuchyni lino na betoně, vnitřní omítky vápenné, venkovní břízolit. Stropy jsou trámové s rovným omítnutým podhledem, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné plné a prosklené. Izolace proti zemní vlhkosti není, na stěnách jsou mapy od vlhkosti. Elektřina 220/380 V, voda obecní, plyn, bleskosvod je instalován. Topení je ústřední, kotel na tuhá paliva je v komoře, jinak jsou zde 2 lokální plynová topidla.Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dům je již delší dobu nevyužíván a je ve velmi špatném technickém stavu. Dle informace majitele byl postaven přibližně v r. 1900. Vedlejší stavby: Chlév - jedná se o zděnou stavbu oddělující dvorek od místní silnice, sedlová střecha, krytina pálená taška, venkovní omítka vápenná hladká. Dřevník – jedná se o dřevěnou stavbu hned naproti vstupu do rodinného domu, je trojúhelníkového tvaru, střecha pultová, krytina betonová taška, je zde umístěno i suché WC. Zahrádkářská chata - jedná se o stavbu na betonových pasech, dále trámová dřevěná konstrukce, na kterou jsou zvenčí připevněny desky heraklitu a zevnitř sololitové desky, střecha je sedlová, krytina je z eternitových šablon. Chata je podsklepena. Strop mezi suterénem a přízemím je betonový, jinak trámový dřevěný obitý sololitem. Na heraklit je nanesena omítka břízolit, zevnitř bez nátěru. Podlaha je betonová, okno dřevěné jednoduché, dveře plné dřevěné. Topení je lokální na TP. Komín je vyzdívaný vně chaty. Elektřina, voda, kanalizace chybí. Klempířské konstrukce jsou neúplné z pozinkovaného plechu. Chata nemá číslo evidenční a nestojí i na samostatném pozemku.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1