Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba budovy v Břidličné na Bruntálsku

Foto dražby Dražba budovy v Břidličné na Bruntálsku
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 08. 02. 2011
Místo konání Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 739 51 Břidličná (dražební místnost bude řádně označena).
Nejnižší podání 830.000,-Kč
Dražební jistota 200.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. František Zapletal 605 248 201

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 17.01.2011 a 25.01.2011 vždy v 9.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před předmětem dražby – tj. Břidličná č.p. 86.


Popis

Předmětem dražby je: soubor nemovitostí evidovaných na LV 621 pro katastrální území Břidličná, obec Břidličná, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, a to jmenovitě: Budova č.p. 86 (část obce Břidličná), jiná stavba, na pozemku parc. č. 46, Pozemek parc.č. 45, o výměře 1.041 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, Pozemek parc.č. 46, o výměře 615 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc.č. 48/1, o výměře 78 m2, ostatní plocha, neplodná půda, Pozemek parc.č. 48/3, o výměře 60 m2, ostatní plocha, neplodná půda, Pozemek parc.č. 49, o výměře 139 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a dále nemovitosti pro katastrální území Břidličná, obec Břidličná, a to jmenovitě: Pozemek parc.č. 47/1, o výměře 3.575 m2, trvalý travní porost (vzniklý na základě oddělení z pozemku parc. č. 47 dle geometrického plánu č. 1058-3402/2009, který vyhotovila dne 6.4.2009 společnost Lesoprojekt Krnov s.r.o., Ič: 47976250, se sídlem Krnov, Revoluční 76, PSč: 794 01, a který je přílohou této dražební vyhlášky), Pozemek parc.č. 47/3, o výměře 3 m2, trvalý travní porost (vzniklý na základě oddělení z pozemku parc. č. 47 dle geometrického plánu č. 1058-3402/2009, který vyhotovila dne 6.4.2009 společnost Lesoprojekt Krnov s.r.o., Ič: 47976250, se sídlem Krnov, Revoluční 76, PSč: 794 01, a který je přílohou této dražební vyhlášky). Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 20.10.2010. Jedná se o objekt lesního hospodářství s pozemky. Předmět dražby se nachází ve městě s dobrou občanskou vybaveností, přibližně 500 m do centra. Předmět dražby je napojen na vodovod, elektro 220/380 V, telefon, kanalizace – žumpa, rozvod plynu není. Budova č.p. 86, na pozemku parc. č. 46 – jedná se o volně stojící zcela podsklepený objekt s jedním podlažím podzemním a dvěma nadzemními podlažími a s valbovou střechou. Základové pasy jsou kamenné, zřejmě bez izolací, obvodové konstrukce ze zdiva. I. PP – obvodové konstrukce vyzdívané (kámen, cihla) tloušky 1,2 m, stropy s rovným podhledem, klenuté, dveře dřevěné hladké, okna dřevěná zdvojená a ocelová jednoduchá, sestává se z: schodiště, chodba se vstupem do zahrady, sklepní místnost, sklad paliva, kotelna, dílna, WC. I. NP – obvodové konstrukce vyzdívané tloušky 85 cm, stropy s rovným podhledem, dveře z převážné části původní včetně zárubní, sestává se z: vstupní společná chodba, provozní části – chodba, kancelář, sklad, obytná část - chodba, 5x pokoj, kuchyň, WC+koupelna, spíž, schodiště do sklepa a na půdu. Půda – obvodové konstrukce vyzdívané tloušky 85 cm, stropy nejsou, dveře dřevěné, sestává se z: půdní prostor. Odhad stáří objektu 190 let, vzhledem ke stáři a prováděné údržbě je stav zhoršený, zdivo vstupní terasy je v havarijním stavu. Vedlejší stavba – hospodářská budova – jedná se o přistavěnou částečně zděnou a částečně dřevěnou stavbu užívanou pro chov domácích zvířat a jako sklad. Objekt nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a s dřevěnou sedlovou střechou, krytina hliníkový plech, omítka vápenná na zděné části objektu. Odhad stáří cca 25 let.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: