Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba bytového domu v Novém Městě nad Metují

Foto dražby Dražba bytového domu v Novém Městě nad Metují
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 08. 02. 2011
Místo konání Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (dražební místnost bude řádně označena).
Nejnižší podání 2.500.000,-Kč
Dražební jistota 250.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 2.500.000,-Kč
Kontakt Ing. František Zapletal 605 248 201

Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 17.01.2011 a 25.01.2011 vždy ve 14.00 hod. Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje před – rodinným domem v obci Nové Město nad Metují č.p. 1611 (ulice Leštinská).


Popis

Předmětem dražby je: je soubor nemovitostí evidovaných na LV 3226 pro katastrální území Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to jmenovitě: Budova č.p. 1611 (část obce Nové Město nad Metují), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 1108, Pozemek parc.č. st. 1108, o výměře 111 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a dále nemovitost pro katastrální území Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, pozemek parc č. 862/4, o výměře 950 m2, ostatní plocha, jiná plocha (vzniklý na základě oddělení z pozemku parc. č. 862/1 dle geometrického plánu č. 1558-22/2007, ze dne 6.2.2007, vyhotovený Ing. Rudolfem Lánským GEODÉZIE, Ič: 13223381, s místem podnikání Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 45, PSč: 516 01, a který je přílohou této dražební vyhlášky). Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí. Výměra pozemků je z evidence Katastrálního úřadu ke dni 21.7.2010. Předmětem dražby je rodinný dům se zahradou na vlastním pozemku. Předmět dražby se nachází ve městě s velmi dobrou občanskou vybaveností, v klidné části města nedaleko centra. Dům je ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu. U domu je dostatečně velký pozemek. Výhodou je skutečnost, že v domě se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. Předmět dražby se nachází na východním okraji centra města. Budova č.p. 1611, na pozemku parc. č. st. 1108 – Jedná se o zcela podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími a se stanovou střechou, do kterého se vchází verandou. Základové pasy jsou s izolací, obvodové konstrukce z plynosilikátových panelů tl. 25 cm, veranda z cihelného zdiva a dřeva. Krov dřevěný vázaný, krytina z azbestocementových šablon, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka je břízolitová, vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady provedeny v běžném rozsahu. Strop je rovný, podlahy obytných místností jsou vlýskové, podlahy ostatních místností jsou betonové s PVC nebo z keramické dlažby. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře hladké plné nebo částečně prosklené. Schody jsou dřevěné žebříkové. Topení je ústřední s kotlem na zemní plyn a na tuhá paliva. Vybavení kuchyní tvoří plynový sporák s digestoří. Elektroinstalace je světelná i motorová, automatické jističe, bleskosvod. Je rozvedena studená i teplá voda, zdrojem teplé vody je elektrický bojler. Vnitřní hygienické vybavení každé koupelny tvoří vana, umývadlo a WC. V domě jsou dvě samostatné bytové jednotky s vlastními vchody. Pozemky jsou rovinaté a jsou napojeny na veškeré inženýrské sítě. Přístup je po zpevněné komunikaci. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby nevázne žádný nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: