Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba věcí movitých - vysokozdvižný vozík, svařecí stroje, frézka a jiné

Foto dražby Dražba věcí movitých - vysokozdvižný vozík, svařecí stroje, frézka a jiné
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 170.000,-Kč
Dražební jistota 40.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 170.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 20.10.2010 v 14:00 II. prohlídka - 03.11.2010 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je na Ivanovickém náměstí, Brno, vždy 10 minut před začátkem prohlídky, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Věcí movité, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - Konzolová frézka FV 25 CNCA s TNC 310 - Svařovací zdroj WIG 20i včetně příslušenství - Svařovací zdroj WIGi V4 včetně příslušenství - Pila ARG 230 - Svařovací zdroj WIG 201i DC, včetně příslušenství - Svařovací stroj WIG 201i DC, včetně příslušenství - Vysokozdvižný vozík Desta. Popis předmětu dražby: - Konzolová frézka FV 25 CNCA s TNC 310 - jedná se o vertikální konzolovou frézku s řídícím systémem Heidenhein. Frézka nese stopy nešetrného zacházení při přemísování a uložení. Chybí jakékoliv známky po údržbě. Je uložena pod otevřeným přístřeškem a děravou plachtou, kde se uplatňují vlivy různých povětrnostních podmínek. Na frézce dochází ke kondenzaci vody a korozi. Tím dochází k velmi rychlému snižování funkčnosti stroje a tedy i ceny. Ke zprovoznění bude třeba nákladná oprava, hlavně elektroniky. - Svařovací zdroj WIG 20i včetně příslušenství - jedná se svářecí agregát na principu oblouku s elektrodou, která neubývá (wolfram) za přítomnosti inertního plynu (argon, helium) zkratka WIG. Tento přístroj je umístěn v přepravce Mars, částečně zatopené vodou. Stav – bez údržby, nekompletní. - Svařovací zdroj WIGi V4 včetně příslušenství - jedná se svářecí agregát na principu oblouku s elektrodou, která neubývá (wolfram) za přítomnosti inertního plynu (argon, helium) zkratka WIG. Tento přístroj je umístěn v přepravce Mars, částečně zatopené vodou. Stav - bez údržby, nekompletní. - Pila ARG 230 - je to jednostranně natáčecí gravitační pila s chlazením, vhodná pro dělení profilů nebo plného materiálu. Pila nebyla udržována, velmi opotřebovaná vhodná k repasi. - Svařovací zdroj WIG 201i DC, včetně příslušenství - jedná se svářecí agregát na principu oblouku s elektrodou, která neubývá (wolfram) za přítomnosti inertního plynu (argon, helium) zkratka WIG. Tento přístroj umístěn volně na trávě. Stav - bez údržby, nekompletní. Vhodný na náhradní díly. - Svařovací stroj WIG 201i DC, včetně příslušenství - jedná se svářecí agregát na principu oblouku s elektrodou, která neubývá (wolfram) za přítomnosti inertního plynu (argon, helium) zkratka WIG. Tento přístroj umístěn volně na trávě. - Vysokozdvižný vozík Desta - jedná se o čelní vysokozdvižný vozík se zdvihem asi 3300mm. Stav bez údržby, únik hydraulické kapaliny, netěsné potrubí, chybějící části, opotřebované pneumatiky. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1