Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba věcí movitých - tří garáží v Moutnici

Foto dražby Dražba věcí movitých - tří garáží v Moutnici
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 150.000,-Kč
Dražební jistota 40.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 20.10.2010 v 15:00 II. prohlídka - 03.11.2010 v 14:00 Sraz zájemců k prohlídce je u Obecního úřadu Moutnice – Moutnice 277 a to 10 minut před zahájením každé prohlídky, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

- Soubor tří garáží, které nejsou pevně spojeny se zemí – v době vydání této dražební vyhlášky se nacházejí na pozemku parc. č. 804 v katastrálním území Moutnice, obec Moutnice - jedná se o prefabrikované garáže s železobetonu. Střecha rovná, izolace asfaltový pás, dveře dvoukřídlé, natřené syntetickou barvou. Beton popraskán a stopy po vnikání vlhkosti přes nefunkční izolaci. Při transportu hrozí poškození v místě trhlin. Popis předmětu dražby: - Soubor tří garáží, které nejsou pevně spojeny se zemí – v době vydání této dražební vyhlášky se nacházejí na pozemku parc. č. 804 v katastrálním území Moutnice, obec Moutnice - jedná se o prefabrikované garáže s železobetonu. Střecha rovná, izolace asfaltový pás, dveře dvoukřídlé, natřené syntetickou barvou. Beton popraskán a stopy po vnikání vlhkosti přes nefunkční izolaci. Při transportu hrozí poškození v místě trhlin. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1