Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba rodinného domu ve Štěpánovicích

Foto dražby Dražba rodinného domu ve Štěpánovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 250.000,-Kč
Dražební jistota 80.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 350.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 21.10.2010 v 13:00 II. prohlídka - 02.11.2010 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 10 (část obce Štěpánovice), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 13, - pozemek parc. č. st. 13, o výměře 486 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník dále upozorňuje, že předmětem dražby nejsou ostatní nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Popis předmětu dražby: Rodinný dům č.p. 10 – jedná se o jednopodlažní stavbu ze smíšeného zdiva z cihel a kamene o síle 55 cm, mající sedlovou střechu a krytinu betonovou tašku. Má vstupní chodbu, 3 obytné místnosti, kuchyň, komoru s vanou a nefunkčním elektrickým zásobníkem.a kotel etážového topení na tuhá paliva, další chodbu a spíž. Ve většině domu je zvýšený projev zemní vlhkosti mající za následek opadávání vápenné omítky a tvorby plísní. Venkovní omítka je ze dvora vápenná a z ulice břízolit. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové s linem, jen ve vstupní chodbě je keramická dlažba. Stropy jsou trámové s rovným omítnutým podhledem. Okna jsou dřevěná kastlová, dveře plné dřevěné. V domě je zavedena elektřina 220/380 V, rozvod studené vody do kuchyně z nádrže na půdě, kam je čerpána elektrickým čerpadlem z vlastní studny ve stodole. WC je suché na dvoře. Bleskosvod chybí. Dům byl dle informace majitele postaven přibližně v r. 1890. Vedlejší stavby: Budova - jedná se o cihlovou stavbu stodoly uzavírající z JZ dvůr u RD č.p. 10. Je částečně podsklepena, má dvojí vrata, sedlovou střechu, krytina pálená taška, je opatřena bleskosvodem. Chlév 1 - jedná se o zděnou stavbu z cihel a kamenů, která navazuje z JZ na RD. Má nízkou sedlovou střechu, krytina z osinkocementové vlnovky. Studna – jedná se o kopanou studnu nacházející se ve východní části stodoly a je napojena přes elektrické čerpadlo na rodinný dům. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1