Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Dražba bytu o velikosti 3+1 ve Strážnici na ulici Bratrská

Foto dražby Dražba bytu o velikosti 3+1 ve Strážnici na ulici Bratrská
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 23. 02. 2010
Místo konání V zasedací místnosti ve II. nadzemním podlaží v budově Městského úřadu Strážnice, nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice (přístup do dražební místnosti bude řádně označen)
Nejnižší podání 300.000,- Kč
Dražební jistota 80.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 300.000,-Kč
Kontakt Jana Kubíková – makléř - 605 248 205.

Prohlídky

I. prohlídka - 01.02.2010 v 15:00 II. prohlídka - 11.02.2010 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u nemovitosti (adresa: Strážnice, Bratrská 499, PSč: 696 62), s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 205 – Jana Kubíková – makléř.


Popis

Věci nemovitá, včetně součástí a příslušenství, vše takto specifikováno: - jednotka číslo 499/10 - byt, v budově č.p. 499 (část obce Strážnice), bytový dům, na pozemcích parc. číslo 339/1, parc. č. 339/2 a parc. č. 340, ke které se váže spoluvlastnický podíl o velikosti id. 9279/109602 na společných částech shora uvedené budovy č.p. 499 (část obce Strážnice), bytový dům, na pozemcích parc. číslo 339/1, parc. č. 339/2 a parc. č. 340, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 9279/109602 na pozemcích parcelní číslo 339/1, o výměře 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 339/2, o výměře 174 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 340, o výměře 303 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 341, o výměře 730 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, a parc. č. 342, o výměře 423 m2, ostatní plocha, manipulační plocha; zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 7944, pro katastrální území Strážnice na Moravě, obec Strážnice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín (dále jen „předmět dražby“ nebo „Jednotka“). Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou žádné věci movité, které se nacházejí v/na Jednotce. Pro účely této dražební vyhlášky se rozumí: - budova č.p. 499 (část obce Strážnice), bytový dům, na pozemcích parc. číslo 339/1, parc. č. 339/2 a parc. č. 340, v katastrálním území Strážnice na Moravě, v obci Strážnice (dále v textu jen „Budova“), - pozemek parcelní číslo 339/1, o výměře 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 339/2, o výměře 174 m2, zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc. č. 340, o výměře 303 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 341, o výměře 730 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek parc. č. 342, o výměře 423 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Strážnice na Moravě, v obci Strážnice (dále v textu jen „Pozemky“). Navrhovatel dále v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „BytZ“) uvádí tyto skutečnosti: Dle písm. b) popis Jednotky, jejího příslušenství, podlahová plocha, a popis vybavení: Jednotka: Jednotka je typu 3 + 1, je umístěna v II. nadzemním podlaží po pravé straně celková plocha Jednotky s příslušenstvím ......................................................... 92,79 m2 Jednotka se skládá z: předsíň................................................................................................................................ 4,23 m2 kuchyň................................................................................................................................ 10,12 m2 obývací pokoj.................................................................................................................... 18,64 m2 ložnice................................................................................................................................ 16,64 m2 pokoj.................................................................................................................................. 17,25 m2 koupelna............................................................................................................................ 5,61 m2 WC..................................................................................................................................... 0,93 m2 spíž..................................................................................................................................... 3,19 m2 Sklad A.............................................................................................................................. 7,47 m2 Sklad B ............................................................................................................. 8,71 m2 Vybavení Jednotky: kuchyňská linka............................................................................................................... ks sporák plynový................................................................................................................ 1 ks vestavěné skříně ....................................................................................................…… ks vana …............................................................................................................................. 1 ks umyvadlo.......................................................................................................................... 1 ks WC mísa s nádrží............................................................................................................ 1 ks míchací baterie................................................................................................................ 2 ks lokál. plyn. topidlo.......................................................................................................... ks listovní schránka............................................................................................................. 1 ks domovní zvonek............................................................................................................. 1 ks průtokový ohřívač........................................................................................................... 1 ks plynový kotel.................................................................................................................... 1 ks topná tělesa....................................................................................................................... 5 ks Součástí Jednotky je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, odvody odpadních vod, elektroinstalace, topení a rozvody zemního plynu) kromě stoupacích vedení a uzavíracích ventilů před Jednotkou. K vlastnictví Jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. Jednotka je ohraničena vnitřní stranou obvodových zdí, vnější stranou vstupních dveří a vnitřní stranou vnějších oken. Popis předmětu dražby: Předmětem dražby jsou nemovitosti, jež se nacházejí v katastrálním území Strážnice na Moravě, město Strážnice, okres Hodonín. Bytový dům se nachází téměř v centru obce na rohu ulice Bratrské a náměstí Svobody. V místě je možné napojení na veškeré inženýrské sítě a dům je na tyto i napojen. Na pozemcích se dále nachází dvě vedlejší stavby, v nichž se nachází sklady příslušející k jednotlivým bytům (tyto jsou dle prohlášení vlastníka započteny do podlahových ploch jednotlivých bytů). Dále se zde nachází kopaná studna – nefunkční, původní septik – nefunkční a další venkovní úpravy jako přípojky elektro, vody, kanalizace, plynu a zpevněné plochy. Příjezd k bytovému domu je po zpevněné komunikaci. Město Strážnice má 5 774 obyvatel. Byt č. 499/10 - jedná se o byt 3 + 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží bytového domu, v pravém křídle. Vlastní byt dispozičně obsahuje předsíň, kuchyň, tři pokoje, koupelnu, WC a spíž a dále k bytu patří sklad A a sklad B, jež jsou umístěny ve vedlejších stavbách a dle prohlášení navrhovatele jsou součástí bytu. Popis bytového domu - bytový dům je nepodsklepený, patrový se sklonitou střechou. Celkem se zde nachází 13 bytových jednotek – v 1.NP i ve 2.NP se nachází vždy šest bytových jednotek tedy 12 jednotek a poslední bytová jednotka se nachází v přízemí v přístavku k pravému křídlu domu. Konstrukční řešení - základy domu jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel na šířku 45 a 60 cm, stropy jsou dřevěné s rovnými podhledy, krov je dřevěný sedlový s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou úplné z pozinkovaného plechu, fasáda drásaná, vnitřní omítky společných prostor jsou vápenné hladké, schody jsou betonové, elektroinstalace světelná i motorová, dům je uzemněn. Vstupy do jednotlivých bytů ve 2.NP ze dvorní pavlače. Vybavení bytu - vnitřní omítky jsou hladké, vnitřní obklady keramické minimálního rozsahu, dveře jsou dřevěné náplňové, okna dřevěná špaletová, povrch podlah parkety a PVC, vytápění – 2 ks kamna na tuhá paliva, ústřední topení na zemní plyn s vlastním kotlem a karmou na ohřev teplé vody, elektroinstalace běžná, vnitřní kanalizace běžná, vnitřní plynovod odpojen, vybavení kuchyně sporák na zemní plyn, vnitřní hygienické vybavení vana, umývadlo a splachovací záchod, ostatní vybavení chybí. Stáří bytového domu - původní dům byl postaven v roce 1880 a v roce 1957 bylo přistavěno patro a dům byl přestavěn na bytový dům. V roce 1991 zde byla provedena plynofikace, včetně ústředního vytápění a ohřevu teplé vody. Technický stav bytu a domu - v přízemí domu u středních zdí dochází ke vzlínání vlhkosti od základů, dům má praskliny v rozích ve styku svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Vnitřní instalace jsou převážně na hranici životnosti. Stav bytu 499/10 lze zcela jednoznačně označit jako totálně vybydlený. Z důvodu neplacení plynu je byt již několik let odpojen od rozvodu plynu a tedy ústřední vytápění, plynová karma a sporák jsou naprosto nefunkční, dveře, okna, podlahy, instalace a veškeré vnitřní vybavení jsou na hranici své životnosti. V bytě je pro vytápění používáno kamen na tuhá paliva, která jsou bez souhlasu navrhovatele napojena do stávajících komínů, jež zřejmě slouží i k odvodu spalin od plynových spotřebičů, což je zcela v rozporu s bezpečnostními předpisy, dále místo sporáku na zemní plyn a karmy, které jsou odpojeny je používán přenosný vařič s lahví propan-butanu! Byt je užíván protiprávně, nebo stávající nájemník obdržel Usnesení Okresního soudu v Hodoníně 5C 1009/2007, kterým se zamítá žaloba na zrušení výpovědi nájmu bytu a Usnesení Krajského soudu v Brně č. 19 Co 260/2008-47, kterým se potvrzuje Usnesení soudu I. Stupně. Spoluvlastnické podíly na pozemcích - předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 9279/109602 na pozemcích parcelní číslo 339/1, o výměře 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 339/2, o výměře 174 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 340, o výměře 303 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 341, o výměře 730 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, a parc. č. 342, o výměře 423 m2, ostatní plocha, manipulační plocha. Dle písm. c) určení společných částí Budovy, resp. částí Budovy společných vlastníkům jen některých jednotek: - společné části Budovy společné všem vlastníkům jednotek: a) základy, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, b) střecha včetně klempířských výrobků, c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce, d) okna a dveře ve společných prostorách, přímo přístupné ze společných částí, e) rozvody vody, kanalizace, plynu a elektřiny včetně hlavní pojistkové skříně a hromosvodu, domovní elektroinstalace ve společných částech, f) komíny, g) přípojka kanalizace včetně revizní šachty, h) společné technické zařízení (mandl), i) schodiště s podestami a pavlačemi .............................................................................. 182,82 m2, j) prádelna se sušárnou (1. podl. vpravo) ....................................................................... 14,83 m2, k) mandlovna (situovaná ve vedl. stavbě A) .................................................................. 9,07 m2, l) zpevněné plochy nádvoří, m) kopaná studna, n) vjezdová vrata. - v Budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. Dle písm. d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka Jednotky na společných částech Budovy: K vlastnictví Jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti id. 9279/109602 na společných částech Budovy. S vlastnictvím Jednotky není spojeno žádné právo užívat tzv. relativně společné části Budovy. Dle písm. e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo jiných práv ve smyslu ustanovení § 21 BytZ, údaji podle katastru nemovitostí: K vlastnictví Jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti id. 9279/109602 na Pozemcích. Dle písm. f) práva a závazky týkající se Budovy, jejich společných částí, a Pozemků: a) Budovy, popř. jejich společných částí se týkají tato práva: - odběr elektrické energie pro společné prostory s Jihomoravskou energetikou a.s., provozně obchodní správa Hodonín, Husova 1. Smlouva k odběru el. energie je ze dne 25.9.1998, pro číslo odběrního místa 4408548. Zálohy čtvrtletní, vyúčtování 1x ročně, - odběr pitné vody s Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, Hodonín, smlouva o odběru číslo 30860, - odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací sjednáno s Městským úřadem Strážnice, - pojištění domu u Generali Pojišovny a.s., Belehradská 132, Praha 2, pojistná smlouva číslo 9548001604, - vytápění je řešeno individuelně pro každou jednotku samostatně. Eventuelní odběr zemního plynu si hradí každý uživatel jednotky samostatně, - každá jednotka má samostatně sjednán odběr elektrické energie, - každá jednotka má samostatně řešen ohřev teplé vody, - každá jednotka má samostatně sjednán odvoz odpadků. b) Budovy, popř. jejich společných částí se týkají tyto závazky: - žádné. c) Pozemků se týkají tato práva a závazky: - k pozemku parc. č. 341 a pozemku parc. č. 342 bylo zřízeno právo průjezdu a průchodu jako věcné břemeno pro vlastníky rod. domu č.p. 1732 na pozemku parc. č. 1934/2, smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 28.6.1995, č.j. V3 1270/95. Z vlastníka Budovy a Pozemků na vlastníky jednotek nepřecházejí žádná práva ani závazky týkající se Pozemků, vyjma práv a povinností vyplývajících z věcného břemene uvedeného v písm. c) tohoto odstavce, kdy práva a povinnosti se vážou rovněž k Pozemkům. Navrhovatel dále prohlašuje, že správu Budovy a Pozemků vykonává Město Strážnice – odbor investic a správy budov, Ič: 00285315 se sídlem Strážnice, nám. Svobody 503, PSč: 696 62. Práva a omezení na předmětu dražby váznoucí: Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojená, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby: Na listu vlastnictví číslo 7944 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, nejsou zapsána žádná omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob či práva třetích osob. Upozornění: údaje o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, popř. jejich části – zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích jsou uvedeny podle dostupných údajů ke dni zpracování této dražební vyhlášky a navrhovatel odpovídá za vady pouze v rozsahu uvedeném touto dražební vyhláškou, a navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá pouze za vady stanovené v této dražební vyhlášce - v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Další upozornění: Navrhovatel a dražebník dále upozorňují, že předmět dražby je užívána panem Aloisem Stewichem, nar.: 1.6.1957, bytem Strážnice, Bratrská 499, PSč: 696 62 a jeho rodinou. Nájemní smlouva byla ze strany navrhovatele vypovězena. Navrhovatel dále uvádí, že Krajský soud v Brně rozhodl dne 26.3.2009 pod č.j.: 19 Co 260/2008-47, tak, že potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14.2.2008, pod č.j.: 5 C 1009/2007, kdy řízení o zrušení výpovědi z nájmu bytu se zastavuje. Uvedené usnesení Okresního soudu v Hodoníně nabylo právní moci dne ……2009. Vzhledem k uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel rovněž prostřednictvím svého právního zástupce k Okresnímu soudu v Hodoníně žalobu na vyklizení předmětu dražby. Navrhovatel a dražebník výslovně upozorňuje, že ze shora uvedených důvodů, nelze vyloučit problémy při předání předmětu dražby vydražiteli. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Na předmětu dražby neváznou žádné nájmy, nicméně dražebník a navrhovatel výslovně opětovaně upozorňují, jak uvedeno shora, že předmět dražby je užíván panem Aloisem Stewichem, nar.: 1.6.1957, bytem Strážnice, Bratská 499, PSč: 696 62 a jeho rodinou. Nájemní smlouva byla ze strany navrhovatele vypovězena. Navrhovatel dále uvádí, že Krajský soud v Brně rozhodl dne 26.3.2009 pod č.j.: 19 Co 260/2008-47, tak, že potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14.2.2008, pod č.j.: 5 C 1009/2007, kdy řízení o zrušení výpovědi z nájmu bytu se zastavuje. Uvedené usnesení Okresního soudu v Hodoníně nabylo právní moci dne ……2009. Vzhledem k uvedenému rozhodnutí podal navrhovatel rovněž prostřednictvím svého právního zástupce k Okresnímu soudu v Hodoníně žalobu na vyklizení předmětu dražby.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy:

Vyhlášky: Soubor 1