Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Prodejna smíšeného zboží ve Znojmě na ulici Vančurova

Foto dražby Prodejna smíšeného zboží ve Znojmě na ulici Vančurova
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 28. 05. 2009
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 1.300.000,- Kč
Dražební jistota 300.000,- Kč
Minimální příhoz 20.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 1.600.000,-Kč
Kontakt Jana Kubíková – makléř – tel.: 605 248 205.

Prohlídky

I. prohlídka – 30.4.2009 v 14.00 hod II. prohlídka - 14.5.2009 v 14.00 hod


Popis

Soubor věcí nemovitých včetně jejich součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 2666 (část obce Znojmo), obč. vyb., na pozemku parc. č. 2408/4, - pozemek parc. č. 2408/4, o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu číslo 5432, pro katastrální území Znojmo-město, obec Znojmo, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Popis předmětu dražby: Nemovitost je situována v blízkosti středu města, od náměstí Svobody pěší chůze cca 8 minut severním směrem k lávce pro pěší k nové nemocnici. Budova tvoří nároží ulic Do Lesek a Vančurova. Je osazena ve svahu, z ulice Do Lesek je přístupné podzemní podlaží a z ulice Vančurova nadzemní podlaží. Je napojena na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace. Hlavní stavba - Budova č.p. 2666 jedná se dvoupodlažní zděnou budovu s jedním podzemním (částečné podsklepeným) a jedním nadzemním podlažím s plochou střechou. Budova je osazena ve svahu, do obestavěného prostoru je třeba započítat i obestavěný prostor nepodsklepené obezděné části. Základy jsou betonové bez účinné izolace proti vodě, svislé konstrukce zděné z páleného materiálu tl. 45 cm, stropy rovné z I nosičů a výplně, střecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu rovněž jako klempířské konstrukce. Vnitřní úpravy povrchů jsou štukové omítky a keramické obklady v malém rozsahu. Vnější úpravy povrchů jsou břizolitové omítky, schody železobetonové monolitické, dveře dřevěné hladké, okna dřevěná zdvojená, povrchy podlah - převažuje teracová dlažba, vytápění ústřední na zemní plyn, elektroinstalace světelná i motorová, instalován bleskosvod, rozvody vody studené i teplé, zdroj teplé vody elektrický ohřívač, rozvody vody, kanalizace stejně jako hygienické zařizovací předměty jsou ve standardním provedení. Dispoziční řešení:1.PP obsahuje menší dílnu a sklad se vchodem z ulice Do Lesek, kotelnu a sociální zařízení. Zastavěná plocha 1.PP je 72 m2, konstrukční výška je 3 m. 1.NP obsahuje skleněné zádveří u vchodu do obchodu, obchodní prostory se smíšeným zbožím, sklad s kanceláří, chladící box a vnitřní schodiště do podsklepené části. Zastavěná plocha 1.NP je 216 m2 , konstrukční výška je 3,60 m. Nemovitost je užívána od roku 1976. Byla vybudována v letech 1973 až 1976 v tzv. akci „Z”. V současné době vykazuje následující vady: je neúčinná izolace proti vodě (viz mapy vlhkosti vnitřní omítek), zatéká do stropu, patrné trhliny zdiva, budova je stažena uvnitř (kancelář se skladem) ocelovým táhlem. Nemovitost je pronajata dvěma nájemcům. V podsklepené části je malá dílna a sklad, které jsou užívány jako opravna televizorů. Nadzemní část je užívána jako prodejna smíšeného zboží. Sociální zařízení v podsklepené části je společné. Vzhledem ke zvláštnímu režimu, nelze považovat nájemné v nájemních smlouvách za nájemné obvyklé. Toto bylo zjištěno z nájemních smluv srovnatelných nemovitostí (ul. Pražská) a příslušně upraveno (sníženo) vzhledem k poloze nemovitosti a jejímu technickému stavu. Venkovní úpravy – Rampa jedná se o lehkou betonovou rampu šířky 2,0 m, která slouží k vykládce a nakládce zboží a obalů. Délka rampy je 3,60 m. Pozemek p.č. 2408/4 je zastavěný stavbou obchodu s možností připojení na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace. Na předmětu dražby či jeho části váznou tyto nájmy: 1. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 10.6.2004 – nájemce Jiří Beran, Ič: 12202410, bytem Pražská sídliště 1/B, Znojmo. Výpovědní lhůta 3 měsíce od doručení výpovědi. 2. Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 18.6.2004 – nájemce Jan Klíčník, Ič: 45447217, bytem Tasovice 395, Hodonice. Výpovědní lhůta 3 měsíce od doručení výpovědi.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1