Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Výrobní areál včetně věcí movitých v Hrušovanech nad Jevišovkou

Foto dražby Výrobní areál včetně věcí movitých v Hrušovanech nad Jevišovkou
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 12. 2008
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 5.000.000,-Kč
Dražební jistota 1.200.000,-č
Minimální příhoz 20.000,-Kč
Stav dražby Nebylo učiněno nejnižší podání
Kontakt Irena Pavlíková – makléř – tel.: 605 248 204.

Prohlídky

I. prohlídka - 20.11.2007 v 14:00 II. prohlídka - 2.12.2007 v 14:00 Sraz zájemců k prohlídce bude u nemovitosti, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 204 – Irena Pavlíková – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: A. Věci nemovité, včetně součástí a příslušenství: - budova bez č.p./č.e.,zem. stav., na pozemku parc. č. st.11/1, - pozemek parc. č. st.11/1, o výměře 3642 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. st.1663, o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří,stavba LV 171 - pozemek parc. č. st.1664, o výměře 12m2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 171 - pozemek parc. č. 6014, o výměře 180m2, ostatní plocha,ostatní komunikace, - pozemek parc. č. 6015/1, o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc. č. 6015/2, o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha, - pozemek parc. č. 6016, o výměře 56m2, ostatní plocha, jiná plocha, tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu číslo 1679, pro katastrální území Hrušovany nad Jevišovkou, obec Hrušovany nad Jevišovkou, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo. B. Věci movité, včetně součástí a příslušenství: Pořadové číslo Popis Počet kusů 1 Lis na hrozny i.č. 5719 1 2 čerpadlo na víno Sigma i.č. 14802 1 3 Sklolaminátová nádrž na víno i.č.5379-5384 6 4 Sklolaminátová nádrž na víno i.č. bez 54 5 Ocelová nádrž na víno i.č. 12049-12051 3 6 Ocelová nádrž na víno ič. 5680-5687 8 7 Dopravník šnekový i.č. 7417 1 8 Dopravník šnekový i.č. 13459 1 9 Filtr komorový i.č. 20215 1 10 Dopravník pásový i.č. 200101 1 11 čerpadlo na víno ič. 200002 1 12 Mostní váha –technologie ič. 13289/1 1 13 Ocelová nádrž na víno i.č. bez 1 Dražebník upozorňuje, že ostatní movité věci, které se nachází v/na nemovitých věcech, které tvoří část předmětu dražby, nejsou předmětem této dražby. Nemovitost je situována v blízkosti středu města, vlevo na ulici Litobratřická ve směru od náměstí výjezd z města na Litobratřice. Před budovou je možnost parkování (na cizím pozemku). Příjezd na nádvoří areálu je možný zezadu od kostela. Nemovitost má možnost připojení na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace. Nemovitost se skládá ze dvou staveb, z nichž stavba u Litobratřické ulice má víceúčelové využití, převažuje skladování (2x sklepy) a zpracování zemědělských produktů (lisovna vína), v menší části kanceláře, sociální zařízení, sklad. K budově směrem do dvora je skladová hala. Nemovitost byla vybudována v letech 1976 až 1978. Je užívána 30 roků. V posledním období nebyla prováděna pravidelná údržba a opravy, je uvažováno s předpokládanou životností 80 roků. Zvláště podzemní část (sklepy) jsou vlivem agresivního prostředí a značné vlhkosti v horším technickém stavu. Popis objektů a pozemků: Hlavní stavby - Lisovna: Stavba lisovny má tvar obdélníka. Je čtyřpodlažní o dvou podzemních podlažích a dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Základy železobetonové pásy a patky s izolací, svislé konstrukce montované s vyzdívkou, stropy železobetonové panely a vazníky, střešní panely s živičnou krytinou. Úpravy vnějších i vnitřních povrchů vápenné omítky a keramické obklady. Schody železobetonové s běžným povrchem. Dveře dřevěné i kovové, okna dřevěná zdvojená i jednoduchá kovová. Povrchy podlah teracová dlažba, keramická dlažba, hrubý beton. Elektroinstalace světelná i motorová. Z ostatního vybavení - výtah se čtyřmi stanicemi. Skladová hala: Stavba skladové haly má půdorys tvaru obdélníka kolmo k budově lisovny. Jedná se o jednopodlažní stavbu o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou.Základy železobetonové patky a pasy s izolací, svislé konstrukce montované s vyzdívkou, pouze podhledy zavěšené na ocelové příhradové vazníky, střešní krytina hliníkový plech, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Úpravy povrchů vápenné omítky a nátěry. Dveře kovové, vrata kovová, okna kovová jednoduchá, povrch podlahy tvrdolitý asfalt, elektroinstalace světelná i motorová. Objekt byl užíván ke skladování. Pozemek: Pozemek p.č. St. 11/1 je zastavěný stavbou výrobního charakteru a skladovou halou s možností připojení na kompletní inženýrské sítě vč. plynofikace.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1