Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Polní hnojiště s močůvkovou jímkou ve Zbinohách

Foto dražby Polní hnojiště s močůvkovou jímkou ve Zbinohách
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 17. 07. 2007
Místo konání Obecní úřad Větrný Jeníkov (kancelář obecního úřadu, 1. patro - vchod u kašny), Větrný Jeníkov 5
Nejnižší podání 125.000,- Kč
Dražební jistota 30.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 125.000,-Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř - 605 248 207

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:
- polní hnojiště s močůvkovou jímkou na pozemcích parc. č. st. 77/1 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 163), pozemku parc. č. st. 77/2(pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 163) a pozemku parc. č. st. 77/3 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 10002) v katastrálním území Zbinohy, obec Zbinohy. Tato nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí.
Předmětem dražby nejsou věci movité umístěné případně na nemovitosti.
Polní hnojiště a močůvková jímka na p.č.St.77/1, St.77/2, St.77/3.
Jedná se o zpevněné polní hnojiště 2500 m2, zpevněnou plochu ohraničenou betonovými panely vysokými 2 až 3 m, která je spádovaná do močůvkové betonové jímky. Od postavení je objekt užíván jako silážní žlab. Na objekt navazuje močůvková jímka, která je z větší části zaplněná. Objekt není zapsán v KN.
Polní hnojiště na p.č.st.77/1, st.77/2, st.77/3
Jedná se o otevřenou přízemní stavbu. Základy jsou betonové, podlaha z asfaltobetonu, obvodové stěny z železobetonových panelů se dvěma otvory pro vjezd a výjezd vozidel. Zadní stěna je vysoká 3 m, přední 2 m. Objekt nebyl užívaný jako polní hnojiště, ale jako silážní žlab.Polní hnojiště není zapsané v KN.
Močůvková jímka
Močůvková jímka přiléhá delší stěnou k polnímu hnojišti, výškově je osazená pod polním hnojištěm, ke kterému přiléhá ze strany jihozápadním. Stěny jsou ze železobetonu, bez povrchové úpravy. V současné době je jímka plná šáv ze silážní jámy, případně dešové vody. Objekt není zapsán v KN.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1