Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Trafostanice v Hlávkově

Foto dražby Trafostanice v Hlávkově
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 17. 07. 2007
Místo konání Obecní úřad Větrný Jeníkov (kancelář obecního úřadu, 1. patro - vchod u kašny), Větrný Jeníkov 5
Nejnižší podání 25.000,- Kč
Dražební jistota 5.000,- Kč
Minimální příhoz 5.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 25.000,-Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - 605 248 207 - makléř

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:
- sloupová trafostanice BTS400 kVA na pozemku parc. č. 330/3 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 35) v katastrálním území Hlávkov, obec Hlávkov.
Tato nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí.
Předmětem dražby nejsou věci movité umístěné případně v nemovitosti.
Jedná se o sloupovou trafostanici BTS 400 kVA kolaudovanou současně s rekonstrukcí VN 22 kV a seníkem 7000 m3 v Hlávkově.
Vlastní transformovna je postavena na dvou ž.b.sloupech vysokých 10,50 m, typ univerzální do 400 kVA, o vrcholovém tahu 10 KN. Objekt byl uveden do provozu v roce 1990. Nachází se před bývalým kravínem v Hlávkově.
Dle zjištění v rozvodném závodě není trafo ve vlastnictví tohoto závodu, k převzetí požaduje výměnu transformátoru a provedení nové rozvodné skříně. Životnost transformátorů závisí na prostředí a uvažuje se 25 až 30 let. Nový olejový transformátor 400kVA je nabízen v ceně 170-180tis Kč.
Pozemek jiného vlastníka není předmětem ocenění.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1