Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Ocelová nádrž a laminátové nádrže na kejdová hnojiva v Hybrálci

Foto dražby Ocelová nádrž a laminátové nádrže na kejdová hnojiva v Hybrálci
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 17. 07. 2007
Místo konání Obecní úřad Větrný Jeníkov (kancelář obecního úřadu, 1. patro - vchod u kašny), Větrný Jeníkov 5
Nejnižší podání 70.000,- Kč
Dražební jistota 10.000,- Kč
Minimální příhoz 10.000,- Kč
Stav dražby Vydraženo 160.000,-Kč
Kontakt Michaela Kůřilová - makléř - 605 248 207

Popis

Nemovitost včetně jejích součástí a příslušenství (dále vše též jen jako „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:
- ocelová nádrž na kejdová hnojiva na pozemku parc. č. 240 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 10001) v katastrálním území Hybrálec, obec Hybrálec
- 5 kusů laminátových nádrží na kejdová hnojiva na pozemku parc. č. 241 (pozemek třetí osoby, zapsán na LV č. 10001) v katastrálním území Hybrálec, obec Hybrálec.
Tyto nemovitosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí.
Předmětem dražby nejsou věci movité umístěné případně v nemovitosti.
Ocelová nádrž na kejdu
Jedná se o ocelové silo na močůvku. Nádrž je ze svinutého ocelového plechu, otevřená, postavená je na betonovém základě. Svinutá je z 18 pásů vysokých 37 cm. Nachází se na pozemku p.č.st.240 v areálu bývalého JZD Hybrálec. Nádrž má průměr 14 m, vysoká je 6,60 m, tl.plechu uvažována 2 mm.Postavena byla v roce 1982, avšak neužívala se.

Laminátové nádrže na kejdová hnojiva 5 ks
Laminátová sila na pozemku p.č.st.241 - jedná se o pět kusů uzavřených nádrží na kejdová hnojiva. OP = 3,02 /4 * 3,14 *6,80 = 48 m3 . Postavené jsou v betonové jímce, oceněné samostatně. Nádrže jsou umístěny nedaleko vepřína v Hybrálci. V místě měla pokračovat výstavba dalšího vepřína, která se však neuskutečnila. Stáří nádrží 25 let.
Venkovní úpravy
Betonová jímka na p.č.st.241 Betonová nádrž- havarijní jímka o rozměru 13,60*25 m, hluboká 1,30 m. Tlouška stěn 30cm. V ní je osazeno 5 laminátových uzavřených nádrží. Postaveny a uvedeny do provozu byly v roce 1982. V současné době se nádrže již neužívají.


Přilozené soubory ke stažení

LV:

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1