Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím
Volejte zdarma 800 10 10 62

Prodej nemovitosti zatížené hypotékou

28. 03. 2012 Reality GAIA

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku je dnes běžnou záležitostí. Hypoteční úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti ve prospěch banky poskytující úvěr. V případě prodeje takto zastavené nemovitosti pak vyvstává otázka, co se zástavou.

V současné době se nabízí tři možnosti, jak nemovitost se zástavou prodat:

• splacení hypotéky

• prodej nemovitosti s hypotékou

• refinancování hypotéky

V podstatě nejčastějším způsobem je jednorázové předčasné splacení hypotéky prodávajícího kupujícím. Kupující může hypoteční úvěr prodávajícího splatit buď z vlastních zdrojů nebo třeba i z jiné hypotéky. Nejprve je třeba, aby prodávající (tj. současný klient) požádal banku o souhlas s prodejem zadlužené nemovitosti a provedení mimořádné splátky úvěru. Splacení hypotéky probíhá tak, že se celá kupní cena nebo její část použije na splacení zbývajícího dluhu prodávajícího a tím dojde k zániku zástavního práva váznoucího na prodávané nemovitosti. V souvislosti se splacením hypotéky a zánikem zástavního práva vydá banka potvrzení o splacení dluhu prodávajícího a o vzdání se zástavního práva k prodávané nemovitosti, tzv. kvitanci, kterou doručí příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí. Přednostmi této varianty jsou nenáročnost, rychlost a zánik zástavního práva. Nevýhodou jsou však možné vysoké náklady spojené s předčasným splacením hypotéky.

Další možností, jak řešit prodej nemovitosti pořízené na hypotéku, je prodej nemovitosti, včetně hypotéky. Jedná se o to, že se prodávající, kupující a banka dohodnou, že kupující převezme nesplacenou hypotéku prodávajícího a bude dále pokračovat v jejím splácení za stejných podmínek. Ze smlouvy o úvěru tak bude do budoucna zavázán namísto prodávajícího pouze kupující jako nový vlastník nemovitosti. Jak již bylo řečeno, k převzetí úvěru je nutný souhlas banky. Hlavní podmínkou jeho získání je dostatečná bonita kupujícího, to znamená, že banka musí kupujícího ohodnotit jako schopného hypotéku splácet. Jestliže všichni účastníci s výše popsanou transakcí souhlasí, postupuje se dále tak, že se z dohodnuté kupní ceny odečte aktuální výše hypotéky prodávajícího a zbývající část kupní ceny uloží kupující nejlépe u notáře nebo na vázaný účet banky. Teprve poté, co proběhnou všechny potřebné zápisy v katastru nemovitostí, jsou peníze uvolněny na účet prodávajícího. Výhodou této varianty je její jednoduchost a oproti jiným způsobům i nízké náklady spojené s převzetím dluhu. Pokud se však rozhodnete tuto variantu využít je třeba počítat s její časovou náročností.

Pokud nebude mít kupující zájem o splacení nebo převzetí hypotéky prodávajícího, je zde třetí způsob, jak nemovitost zatíženou hypotékou prodat, a to refinancování hypotéky. Tato varianta je odborníky doporučována pouze v případech, kdy je stávající hypotéka uzavřena za podstatně horších podmínek, než jaké jsou v souvislosti s poskytnutím hypotečních úvěrů nabízeny v současné době, a to zejména s ohledem na měnící se úrokové sazby. S refinancováním hypotéky je spojena sankce za předčasné splacení hypotéky a poplatky za vyřízení nového úvěru. Tento postup je tedy velice nákladný a rovněž zdlouhavý.

V obou posledně jmenovaných případech (tj. prodej nemovitosti včetně hypotéky a refinancování hypotéky) zástava na prodávané nemovitosti zůstává.


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)