Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím
Volejte zdarma 800 10 10 62

Dražba rodinného domu ve Štěpánovicích

Foto dražby Dražba rodinného domu ve Štěpánovicích
Druh dražby Dobrovolná veřejná dražba
Datum dražby 11. 11. 2010
Místo konání V místě pobočky dražebníka - zasedací místnost č. 205 – II. patro, Moravské nám. 4, Brno, přístup do dražební místnosti bude řádně označen.
Nejnižší podání 250.000,-Kč
Dražební jistota 80.000,-Kč
Minimální příhoz 10.000,-Kč
Stav dražby Vydraženo 350.000,-Kč
Kontakt Ing. Petra Kopřivová - makléř 605 248 200

Prohlídky

I. prohlídka - 21.10.2010 v 13:00 II. prohlídka - 02.11.2010 v 15:00 Sraz zájemců k prohlídce je u předmětu dražby, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem – tel.: 605 248 200 – Ing. Petra Kopřivová – makléř.


Popis

Soubor věcí nemovitých, včetně součástí, příslušenství (dále jen „předmět dražby“), vše takto specifikováno: - budova č.p. 10 (část obce Štěpánovice), rod. dům, na pozemku parc. č. st. 13, - pozemek parc. č. st. 13, o výměře 486 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník dále upozorňuje, že předmětem dražby nejsou ostatní nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 179, pro katastrální území Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, obec Výčapy, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby nejsou movité věci nacházející se v/na nemovitostech, které tvoří předmět dražby. Popis předmětu dražby: Rodinný dům č.p. 10 – jedná se o jednopodlažní stavbu ze smíšeného zdiva z cihel a kamene o síle 55 cm, mající sedlovou střechu a krytinu betonovou tašku. Má vstupní chodbu, 3 obytné místnosti, kuchyň, komoru s vanou a nefunkčním elektrickým zásobníkem.a kotel etážového topení na tuhá paliva, další chodbu a spíž. Ve většině domu je zvýšený projev zemní vlhkosti mající za následek opadávání vápenné omítky a tvorby plísní. Venkovní omítka je ze dvora vápenná a z ulice břízolit. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové s linem, jen ve vstupní chodbě je keramická dlažba. Stropy jsou trámové s rovným omítnutým podhledem. Okna jsou dřevěná kastlová, dveře plné dřevěné. V domě je zavedena elektřina 220/380 V, rozvod studené vody do kuchyně z nádrže na půdě, kam je čerpána elektrickým čerpadlem z vlastní studny ve stodole. WC je suché na dvoře. Bleskosvod chybí. Dům byl dle informace majitele postaven přibližně v r. 1890. Vedlejší stavby: Budova - jedná se o cihlovou stavbu stodoly uzavírající z JZ dvůr u RD č.p. 10. Je částečně podsklepena, má dvojí vrata, sedlovou střechu, krytina pálená taška, je opatřena bleskosvodem. Chlév 1 - jedná se o zděnou stavbu z cihel a kamenů, která navazuje z JZ na RD. Má nízkou sedlovou střechu, krytina z osinkocementové vlnovky. Studna – jedná se o kopanou studnu nacházející se ve východní části stodoly a je napojena přes elektrické čerpadlo na rodinný dům. Nájmy na předmětu dražby váznoucí: Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby či jeho části váznul nájem.


Přilozené soubory ke stažení

LV: Soubor 1

Mapy: Soubor 1

Vyhlášky: Soubor 1